LIFE19 CCA/HU/001320 - LIFE-CLIMCOOP Városok és helyi vállalatok együttműködése a klímaadaptációért

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) részvételével szeptemberben indul a második magyar koordinálású projekt a LIFE Éghajlat-politika alprogram keretében.

A 2020. szeptember elsejével induló LIFE-CLIMCOOP projekt a LIFE program, Éghajlat-politika alprogram, Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (CCA) kiemelt terület keretében nyert támogatást. A projekt teljes költségvetése: 2,95 millió euró, futamideje 4 év.

A projekt arra a tendenciára kívánt reagálni és innovatív megoldást nyújtani, hogy miközben az elmúlt évtizedekben Magyarországon a városok jelentős területei ipari övezetekké alakultak át, addig a városok igazgatása és az ipari vállalkozások között a gazdasági kapcsolatrendszeren kívül nincsen együttműködés, főként a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás tekintetében. Az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodás, valamint a hatások csökkentése érdekében a cselekvési irányokat és feladatokat a városok és ipari övezetek együttműködésével szükséges meghatározni.

A LIFE-CLIMCOOP projekt általános célja a köz- és magánszféra közötti partnerség kialakítása, amelynek során a városok és a helyi vállalatok együtt lépnek fel az éghajlati kockázatok csökkentése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség növelése érdekében, amelynek eredményeként csökkenthet az éghajlatváltozás okozta sérülékenység a régióban és Magyarország hasonló társadalmi–gazdasági adottságú területein.

A projekt során a fenti együttműködés Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BorsodChem Zrt. között jön létre, az együttműködést támogató konzorciumi partnerekkel kiegészülve: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, GeoGold Kárpátia Kft. A projekt koordináló kedvezményezettje a Miskolci Egyetem Kémiai Intézete.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

  • Az MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály (NAKFO) irányításával és az érdekelt felek bevonásával elkészül Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. közös alkalmazkodási klímastratégiája, amely éghajlatváltozási sérülékenység vizsgálaton alapul. Kidolgozásra kerül egy módszertani útmutató, valamint egy online alkalmazkodási jó-gyakorlat gyűjtemény, amelyek lehetővé teszik a más hasonló adottságokkal rendelkező települések és ipari vállalatok számára a közös alkalmazkodási klímastratégiák saját környezetükre való adaptálását.
  • Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. együttműködési mechanizmusokat dolgoz ki és működtet az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések előmozdítására. Koordináló szervként létrehoznak egy klíma platformot, továbbá a klímatudatosság és a tudásbázis növelése érdekében jövőkutató csoportot alakítanak, és egy egyedülálló klímaalapot indítanak a helyi adaptációs intézkedések támogatására. 
  • Kisléptékű ún. természetalapú adaptációs intézkedések megvalósítására kerül sor Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. területén a helyi sebezhetőség csökkentése és további járulékos előnyök, mint a biodiverzitás megőrzése érdekében. A tevékenység többek között az esővíz-gazdálkodást, a városi zöldfelületek bővítését, zöldtetők létesítését és a korábbi ipari területek többfunkciós alkalmazkodási eszközökké alakítását, ökológiai folyosók létrehozását, valamint a városi öntözési terv klímaszempontú frissítését szolgálja, amelyeket a partnerek közösen hajtanak végre.
  • Kifejlesztésre kerülnek intelligens alkalmazkodási eszközök az alkalmazkodóképesség és a lakosság tudásbázisának növelése érdekében: városi fakataszter és interaktív térkép; helyi kis vízfolyások katasztere; a város népszerű mobil alkalmazásának alkalmazkodási szempontú fejlesztése; grafikonos jelzőtábla az időjárás (hőmérséklet, csapadék, riasztás) és a Sajóval kapcsolatos vízügyi adatok (áramlási viszonyok, vízhőmérséklet, tisztított szennyvíz mennyisége) megjelenítésére.
  • Az MBFSZ NAKFO koordinálása mellett Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. integrálja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjait a működési gyakorlataikba és szabályozásaikba, elkészül Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. közös hőségriadó terve.
  • A szürkevizek (ipari szennyvíz, települési csapadékvíz, kezelt települési szennyvíz) felhasználására, a BorsodChem Zrt. vízfelhasználásának az optimalizálására – a BorsodChem Zrt. és a Miskolci Egyetem együttműködésében – kifejlesztésre kerül egy prototípus berendezés, amely hosszútávon elősegíti a Sajóból ipari célokra történő vízkivétel csökkentését. A létrejött vízgazdálkodási modell, együttműködési gyakorlat a Sajó-vízgyűjtő más városi–ipari helyszínein, valamint a hazai és határon túli követő partneri helyszíneken a projekt eredményeinek replikálását és átadását fogja szolgálni, elősegítve ezzel a köz- és magánszféra közötti partnerség kialakulását.
  • A projekt a fentiek mellett kiegészül oktatási, tudásátadási, valamint az eredményeket széles körben ismertető kommunikációs tevékenységekkel is: a klíma- és víztudatosságot szolgáló oktatási csomagok kialakítása az ipari dolgozók és helyi önkormányzati dolgozók számára; öt másik hazai város és az érintett ipari vállalatuk bevonása a projektbe; továbbá konferenciák, oktatási események és workshopok szervezése, valamint kapcsolatfelvétel a nemzeti és nemzetközi éghajlatváltozással foglalkozó intézményekkel, szakmai szervezetekkel, hasonló LIFE projektekkel.
  • A projekt eredményeinek előrehaladását és a környezeti, társadalmi és gazdasági hatások nyomon követését széles körű monitoring tevékenység biztosítja.

A projektről további információ elérhető a projekt weboldalán: https://life-climcoop.hu/

 

A projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával és hazai társfinanszírozás révén valósul meg.

A projekt támogatja a hazai klímapolitikai stratégiai dokumentumok (NÉS-2, ÉCsT, NEKT, Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia) alkalmazkodási céljainak elérését, valamint hozzájárul számos Európai Uniós stratégiai célkitűzés teljesítéséhez is.

 


   

                

 

Languages

Main partners

User login