A magyarországi dekarbonizáció szempontjából jelentős és releváns kibocsátási tevékenységek meghatározása

Az Nemzeti Üvegházhatású Gáz (ÜHG) Leltár 2010. évi kibocsátási forrásait és adatait áttekintve azt tapasztalhatjuk, hogy a kibocsátások kétharmada néhány jól meghatározható tevékenységhez kapcsolódik; ezek: hő- és villamosenergia termelés, közlekedési, háztartási és intézményi tüzelőanyag-felhasználás, települési szilárd hulladék lerakása és a nitrogén műtrágyák használata. Az alábbiakban bemutatott dekarbonizációs ágazati lehatárolás a teljes magyarországi kibocsátások 95%-át lefedi.

A HDÚ szempontjából jelentős kibocsátási források

Ágazat/tevékenység

tüzelõanyag eredetû
kibocsátás

technológiai eredetû kibocsátás

összes
kibocsátás

kt (CO2 egyenérték)

Villamos- és hőenergia termelés

15 193

0

15 193

Lakossági és közületi fűtés

13 192

0

13 192

Közlekedés

11 870

0

11 870

Műtrágya felhasználás, földhasználat

0

4 794

4 794

Állattartás, mezőgazdasági technológiák

1 078

3 454

4 532

Hulladékgazdálkodás

0

3 687

3 687

Vas- és acélgyártás

395

2 247

2 642

Fugitív kibocsátások

0

2 307

2 307

Cement- és mészgyártás

392

1 256

1 648

Kőolaj finomítás

1 475

0

1 475

Vegyipar

736

516

1 252

F-gázok felhasználása

0

1 150

1 150

Élelmiszeripar

639

0

639

Papíripar

162

0

162

Tégla, cserép, kerámia, üveg gyártása

156

0

156

ÖSSZESEN

45 288

19 411

64 699

Erdők, bioszféra nettó szénmegkötése

0

-3 241

-3 241

MINDÖSSZESEN

45 288

16 171

61 458

Forrás: HDÚ ágazati tanulmány


Kapcsolódó honlapok:

Nemzeti ÜHG leltár 1990-2006

Az Állami Számvevőszék Jelentése a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről (2011. szeptember)


<< Előző


További információk:

A Hazai Dekarbonizációs Útiterv előkészítésének célja, háttere

A hazai dekarbonizáció klímapolitikai háttere

Nyelvek

Szervezetünk


 

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés