Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) létrehozásának törvényi alapját az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény  3. §-a teremtette meg. A törvényi felhatalmazás alapján, 2014 márciusában elkészült a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet, valamint 2014 májusában elfogadásra került a NATéR Üzemeltetési Szabályzata is. A NATéR a rendeletben meghatározott keretek között, az adatok felhasználásával készült származtatott mutatók, elemzések és hatástanulmányok alapján információt biztosít az ország éghajlati állapotáról, az éghajlatváltozás és egyéb hosszú távú természeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos stratégiai kockázatok hatásairól, valamint az ezekhez való alkalmazkodási lehetőségekről. A NATéR üzemeltetését a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) jogutódja, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat látja el.

Az MFGI 2013-ban a rendszer létrehozására támogatást nyert az Európai Gazdasági Térség (EGT) Támogatási Alaptól. A NATéR projekt az EGT Támogatási Alap által finanszírozott Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program egyik fő eleme. E program alapkezelője a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC). A megvalósítást a Norvég Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB) segíti. A projekt megvalósítása 2013. szeptember 24-től 2016. április 30-áig tartott, lebonyolításáért a Nemzeti Alkalmazkodási Központ (NAK), az MFGI önálló szervezeti egysége felelt. A NATéR projekt egy multifunkciós térinformatikai rendszert fejlesztett ki, ami elősegíti az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon.


A NATéR jobb használhatósága érdekében további fejlesztések szükségesek. 2016 novemberében a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „1. a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” prioritási tengelyének 1.1.0. konstrukciójából 400 millió forint támogatást ítéltek meg az MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer továbbfejlesztését szolgáló projekttervére.

A 2016. év végén elindult kiemelt projekt célja egy alkalmazkodási szakpolitikai, és önkormányzati intézkedéseket megalapozó döntéstámogató eszköztár létrehozása, amely a NATéR eddigi adatbázisait, módszertanait és értékelési moduljait továbbfejleszti. A várt eredmények segíteni fogják a klímapolitikai és ágazati tervezés megalapozását, szakpolitikai döntés-előkészítő tanulmányok kidolgozását, a települési és térségi önkormányzati éghajlatvédelmi stratégiai tervezés támogatását, az alkalmazkodási célkitűzések szakmai megalapozását. Ezen túlmenően hozzájárulhatnak az éghajlati alkalmazkodási ismeretek terjesztéséhez, a klímatudatosság szintjének növeléséhez.

A 2018-ig zajló projekt keretében többek között megtörténik egyes hazai természeti erőforrások és kritikus infrastruktúrák éghajlati szempontú elemzése és klímasérülékenységének feltérképezése, az éghajlatváltozás társadalompolitikai és gazdaságfejlesztési hatásainak vizsgálata. Fejlesztik az éghajlatvédelmi hatásvizsgálati tervezési és értékelési módszertanokat, kialakítják a NATéR online vezetői információs szolgáltatásait és önkormányzati döntés-előkészítő portálját. Fontos szerep jut továbbá az eredmények széleskörű bemutatásának is.

 

 


A NATéR Portál


A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól
szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet


A NATéR Üzemeltetési szabályzata

 

Nyelvek

 


 

Bejelentkezés