Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) továbbfejlesztése

A NATéR jobb használhatósága és új tematikákkal történő kibővítése érdekében folyamatos fejlesztések szükségesek. 2016 novemberében a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „1. a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” prioritási tengelyének 1.1.0. konstrukciójából 400 millió forint támogatást ítéltek meg az MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer továbbfejlesztését szolgáló projekttervére.

A 2016. év végén elindult kiemelt projekt célja egy alkalmazkodási szakpolitikai, és önkormányzati intézkedéseket megalapozó döntéstámogató eszköztár létrehozása, amely a NATéR eddigi adatbázisait, módszertanait és értékelési moduljait továbbfejleszti. A várt eredmények segíteni fogják a klímapolitikai és ágazati tervezés megalapozását, szakpolitikai döntés-előkészítő tanulmányok kidolgozását, a települési és térségi önkormányzati éghajlatvédelmi stratégiai tervezés támogatását, az alkalmazkodási célkitűzések szakmai megalapozását. Ezen túlmenően hozzájárulhatnak az éghajlati alkalmazkodási ismeretek terjesztéséhez, a klímatudatosság szintjének növeléséhez.

A 2020 tavaszán záruló projekt keretében többek között megtörténik egyes hazai természeti erőforrások és kritikus infrastruktúrák éghajlati szempontú elemzése és klímasérülékenységének feltérképezése, az éghajlatváltozás társadalompolitikai és gazdaságfejlesztési hatásainak vizsgálata. Fejlesztik az éghajlatvédelmi hatásvizsgálati tervezési és értékelési módszertanokat, kialakítják a NATéR online vezetői információs szolgáltatásait és önkormányzati döntés-előkészítő portálját. Fontos szerep jut továbbá az eredmények széleskörű bemutatásának is.

 


A NATéR Portál


A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól
szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet


A NATéR Üzemeltetési szabályzata

Nyelvek

Szervezetünk


 

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés