Befejezett projektek

Közlekedési dekarbonizáció

(Befejezve: 2015. december)

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet – Nemzeti Alkalmazkodási Központ most befejezett kutatásának eredményei az éghajlatváltozás elleni küzdelem hasznos eszközei lehetnek. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósított projekt a közlekedésből eredő üvegház gáz kibocsátás pontosabb számítását teszi lehetővé. A kifejlesztett módszerek a kibocsátás csökkentés tervezésében is haszonnal alkalmazhatók. További információ a projektről

 

 


Energiatudatos Magyarország

(Befejezve: 2014. szeptember)

Takarékoskodni az energiával – ez ma már elengedhetetlen. Kialakítani és elfogadottá tenni saját megszokott világunkban az energiatudatos szokásokat nagy kihívás, azonban számos előnnyel jár. Nagy szükség van e téren a világos és befogadható útmutatásra és összeszedett információkra. Ezeket a szakmai információkat gyűjtötte egybe és továbbította rendszerezett formában a társadalom széles rétegei felé 2014 folyamán az Energiatudatos Magyarország (KEOP-6.1.0/C/11-2012-0007) néven futó szemléletformáló kampány, amely az Új Széchenyi Terv keretében, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet és a Nemzeti Alkalmazkodási Központ irányításával valósult meg. A kampány célja a figyelemfelhívás, a szemléletformálás a fenntartható fejlődés és viselkedésminták kialakítása érdekében.

A 2014 nyarán megvalósított médiakampány keretében 12 animációs kisfilm mutatta be az Eszes család mindennapi, kézzelfogható példáin keresztül, hogy igenis tehetünk minden területen az energiahatékonyságért és a környezettudatos életvitelért: legyen szó háztartásvezetésről, közlekedésről, vagy éppen lakás felújításról. A televíziós és nyomtatott sajtómegjelenések mellett a legtöbb információ a kampány hivatalos honlapján, a www.szamitazenergia.hu oldalon található, ahol az Eszes család történetei továbbra is megtekinthetőek.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

 


 

 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megalapozása

(Befejezve: 2013. november)

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet a KEOP-7.9.0/12 számú KEOP-program kedvezményezettjeként, az Új Széchenyi Terv támogatásával valósította meg 2013-ban a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megalapozása című projektjét

A projekt célja a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megalapozása, amelynek keretében az alábbi részfeladatok kerültek ellátásra:

  1. az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (Éhvt.) 3.§ (2) bekezdésében előírt felülvizsgálati kötelezettségnek megfelelően a hatályos Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtásának értékelése;
  2. a NÉS-2 átfogó társadalmi-gazdasági hatásvizsgálata;
  3. a klímaérzékenységi vizsgálatokat megalapozó, települési szintű árvízveszély-kockázat elemzés Magyarország teljes településállományára
  4. a NÉS-2 megvalósítását támogató horizontális eszközök előzetes vizsgálata (K+F+I, fejlesztéspolitikai koherencia vizsgálat, szemléletformálás, monitoring és értékelési rendszer-tervezése);
  5. az éghajlatváltozás magyarországi tendenciái várható alakulásának meghatározása 2030-ig, kitekintéssel 2050-re;
  6. a területi éghajlatváltozási hatásvizsgálat elvégzéséhez módszertan, adatbázis előállítása, a hatások, hatásviselők meghatározása, érzékenységi térképek előállítása.

A projekt megvalósítás előfeltétele a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Éhvt. 3.§ (2) bekezdése által előírt 2013. évi kidolgozásának és elfogadtatásának, egyben szorosan kapcsolódik a Nemzeti Energiastratégiához és az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához is. Elősegíti továbbá a Nemzeti Energiastratégia Cselekvési Terveinek elkészítését, valamint a 2014-20-ra szóló új Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) éghajlatvédelmi szempontú megalapozását és tervezését.


 

Természeti Erőforrás Kataszter (TEREK)

A feladat célja egy a Természeti Erőforrás Kataszter (TEREK) kialakítását megalapozó, a hazai természeti erőforrások adat és információrendszereit feltáró és e rendszereket a NATéR-hez térinformatikailag és szakmailag illesztő rendszerterv kialakítása és a megvalósítás feltételrendszerét bemutató Koncepcionális és Megvalósíthatósági Tanulmányának kidolgozása, illetve a tanulmány alapján a TEREK térinformatikai rendszertervének elkészítése volt.

 

 


A klímaváltozás hatása a felszín alatti vizekre

A téma a felszín alatti víz monitoring hálózat adatsorainak elemzése, illetve összevetése meteorológiai idősorokkal volt. A téma feldolgozása során az alábbi feladatok kerültek kivitelezésre:

  • kitettség-elemzés alapján területi lehatárolás elvégzése,
  • tendenciavizsgálatok futtatása,
  • kulcsparaméterek meghatározása.

 

Nyelvek

 


 

Bejelentkezés