"Borsod-Abaúj-Zemplén megye klímastratégiájának elkészítése és a kapcsolódó szemléletformálási tevékenységek megvalósítása" projekt

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)-1.2.0 „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” konstrukció keretéből támogatást nyert KEHOP-1.2.0-15-2016-00006 azonosítószámú „Borsod-Abaúj-Zemplén megye klímastratégiájának elkészítése és a kapcsolódó szemléletformálási tevékenységek megvalósítása” című projekt 2017. január 1-jén indult és 2018 május 31-én zárult. A 30 millió forintos költségvetésű projekt kedvezményezettjei a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnere, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat voltak.

A projekt célja a klímaváltozás mérséklése és a várható hatásokhoz való alkalmazkodás elősegítése volt, amelyeket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia kidolgozásával és végrehajtásával, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozásával és működtetésével valósított meg. Ezeket kiegészítendő a projekt keretében sor került a klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztásra alkalmat adó szakmai rendezvények, lakossági és iskolai szemléletformálási rendezvények lebonyolítására is. Az MBFSz Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály (NAKFO) munkatársai a megyei klímastratégia kidolgozásával, a szakmai rendezvények, a platform és a szemléletformálási akciók szakmai támogatásával vettek részt a munkában.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozásának és működtetésének célja a megyei döntéshozók, a megyei szervezetek és a helyi társadalom tagjai között a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció elindítása és hosszú távú biztosítása volt, valamint a klímaváltozással kapcsolatos ismeretátadás és tudásmegosztás. A Platform 2017 márciusában alakult; a projekt megvalósítási időszaka alatt negyedévente ülésezett, a fenntartási időszakban pedig évente legalább egy ülést tart. A Platform titkársági feladatait ellátó Megyei Önkormányzat a témában online szaktanácsadást is biztosít a megyei érintettek számára.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégia kidolgozása a NAKFO által készített módszertani útmutató és a Klímabarát Települések Szövetségének szakmai kontrollja alapján történt. A stratégia 2017. március közepétől 2017. október végéig készült a megyei szereplők bevonásával megvalósuló közösségi stratégiaalkotási folyamat keretében. A klímastratégiát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Éghajlatváltozási Platform tagjai öt ülésen is folyamatában véleményezték, valamint két konferencia és három különböző célcsoportoknak szóló (önkormányzati, egy oktatási intézményi és egy vállalkozói) workshopon is ismertetésre került, kitérve a résztvevők véleményeire, javaslataira, meglátásaira a megyei cselekvési irányok meghatározása kapcsán.

A nyilvánosság 2017. december eleje és 2018. január közepe között ismerhette meg és véleményezhette a stratégiát. A széleskörű társadalmasítási folyamat megvalósítása biztosította, hogy a klímastratégia mind a klímaváltozás mérséklésére, mind a várható hatásokhoz való alkalmazkodásra, mind a szemléletformálásra, és a klímatudatosság erősítésére vonatkozó olyan cselekvési irányokat határozzon meg, amelyek a klímaváltozás elleni közös és hatékony fellépés megvalósítását teszik lehetővé a megyében. Az elkészült, 2018-2030-as időtávra szóló Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Klímastratégiát 2018. február 26-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyhangúlag elfogadta. A dokumentum elérhető ITT.

A klímaváltozással kapcsolatos tudásmegosztás széleskörű szemléletformálási programok keretében történt. Rajzpályázat óvodások és általános iskolások részére, iskolai kreatív, interaktív szemléletformálási akciók, lakossági szemléletformálási rendezvény, családi „klímanap” szolgálták a lakosság környezet- és klímatudatos szemléletformálásának erősítését.

 

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés