Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) létrehozása

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) létrehozásának törvényi alapját az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény  3. §-a teremtette meg. A törvényi felhatalmazás alapján, 2014 márciusában elkészült a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet, valamint 2014 májusában elfogadásra került a NATéR Üzemeltetési Szabályzata is. A NATéR a rendeletben meghatározott keretek között, az adatok felhasználásával készült származtatott mutatók, elemzések és hatástanulmányok alapján információt biztosít az ország éghajlati állapotáról, az éghajlatváltozás és egyéb hosszú távú természeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos stratégiai kockázatok hatásairól, valamint az ezekhez való alkalmazkodási lehetőségekről. A NATéR üzemeltetését a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) jogutódja, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat látja el.

Az MFGI 2013-ban a rendszer létrehozására támogatást nyert az Európai Gazdasági Térség (EGT) Támogatási Alaptól. A NATéR projekt az EGT Támogatási Alap által finanszírozott Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program egyik fő eleme. E program alapkezelője a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC). A megvalósítást a Norvég Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB) segíti. A projekt megvalósítása 2013. szeptember 24-től 2016. április 30-áig tartott, lebonyolításáért a Nemzeti Alkalmazkodási Központ (NAK), az MFGI önálló szervezeti egysége felelt. A NATéR projekt egy multifunkciós térinformatikai rendszert fejlesztett ki, ami elősegíti az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon.

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés