Klímaalkalmazkodási térinformatikai rendszer megalapozása Montenegró számára

2017–2018 – Montenegró klímaváltozás csökkentésére irányuló erőfeszítéseit, illetve a várható hatásokhoz való alkalmazkodását segítő projektet hajtott végre a NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. vezetésével a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSz) Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya (NAKFO), a nemzeti fejlesztési miniszter támogatásával. A projekt egyik fő célja az éghajlatváltozás területi hatásait feltáró térinformatikai módszertanok és gyakorlat montenegrói bevezethetőségének vizsgálata volt. Emellett sor került egy hosszú távú dekarbonizációs útiterv előkészítésére is, a Klímapolitika Kft. közreműködésével, amely a 2050-ig tartó időszakra vonatkozó üvegházhatású gáz kibocsátási pályákat vetít előre Montenegró számára.

Az MBFSz NAKFO a projekt klímaadaptációval kapcsolatos feladatainak szakmai koordinációját, valamint a montenegrói éghajlatváltozási térinformatikai adatbázis kialakításának vizsgálatát végezte el, a magyarországi Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer (NATéR) tapasztalataira támaszkodva 2017 novembere és 2018 júliusa között. A területi elemző vizsgálat eredményeit tanulmány összegzi magyar és angol nyelven.

A koncepció három fő témát tárgyal. Az első fejezet feltárja a releváns haladó magyar és nemzetközi gyakorlatot a klímaváltozás hatásainak térinformatikai ezközökkel megtámogatott vizsgálata területén. Ebben áttekinti a klímaváltozási, web-es döntéstámogató rendszerek jó gyakorlatait, és a klímaalkalmazkodás nemzetközi értékelési módszertanát.

A tanulmány második fejezete a montenegrói klímaalkalmazkodási térinformatikai rendszer megvalósításához tesz módszertani javaslatokat. Bemutatja a rendszerépítés célját, módszertani kereteit, a kialakítandó rendszer alapjait. Négy tematikával kapcsolatban (turizmus éghajlatváltozás általi veszélyeztetettsége, hőhullámok okozta egészségügyi kockázatok, ivóvízbázisok sérülékenysége, erdőtűz-kockázat) részletesebben is feltárja, hogy miként lehet integrálni egy éghajlati térinformatikai rendszerbe az egyes vizsgálti tematikákat.

A harmadik fejezet a klímapolitikai elemző, értékelő rendszer felállításához szükséges szaktudást, készségeket, infrastrukturális feltételeket azonosítja. Összegzi a megvalósításhoz szükséges szaktudás iránti elvárásokat, áttekinti a jelenleg rendelkezésre álló kapacitásokat, illetve a hiányosságokat. A koncepcióhoz csatolt függelék áttekintést nyújt a klímastratégiai tervezés és sérülékenység-elemzés montenegrói tapasztalatairól, a korábban készült kutatásokról.

A projekt keretében, 2017 decemberében, valamint 2018 áprilisában és júliusában is kétoldalú találkozókon egyeztette a magyar és montenegrói fél az egyes munkafázisokban elért rész-, illetve végeredményeket. A montenegrói Fenntartható Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium Klímaváltozásért és Mediterrán Ügyekért felelős Igazgatóságának vezetőjével és munkatársaival tartott megbeszéléseken időről-időre alkalom nyílt a kutatás irányának és hasznosíthatóságának megvitatására, és a jövőbeli fejlesztési együttműködések meghatározására.

A lezárt projekt eredményeként készült, rendszerépítési és módszertani javaslatokat, mintaelemzéseket egyaránt tartalmazó koncepció alkalmas lehet a későbbiekben akár egy olyan részletes megvalósíthatósági tanulmány és projektterv szakmai megalapozásához, ami Montenegróban egy a NATéR-hoz hasonló klímaalkalmazkodási térinformatikai rendszer létrehozását finanszírozhatja, ezáltal segítve Montenegróban az éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiai tervezést és felkészülést a várható éghajlati hatások következményeire.

 

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés