A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megalapozása

 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megalapozása

(Befejezve: 2013. november)

Az MBFSZ jogelődje, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet a KEOP-7.9.0/12 számú KEOP-program kedvezményezettjeként, az Új Széchenyi Terv támogatásával valósította meg 2013-ban a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megalapozása című projektjét

A projekt célja az új Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megalapozása, amelynek keretében az alábbi részfeladatok kerültek ellátásra:.

  1. az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (Éhvt.) 3.§ (2) bekezdésében előírt felülvizsgálati kötelezettségnek megfelelően a hatályos Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtásának értékelése;
  2. a NÉS-2 átfogó társadalmi-gazdasági hatásvizsgálata;
  3. a klímaérzékenységi vizsgálatokat megalapozó, települési szintű árvízveszély-kockázat elemzés Magyarország teljes településállományára
  4. a NÉS-2 megvalósítását támogató horizontális eszközök előzetes vizsgálata (K+F+I, fejlesztéspolitikai koherencia vizsgálat, szemléletformálás, monitoring és értékelési rendszer-tervezése);
  5. az éghajlatváltozás magyarországi tendenciái várható alakulásának meghatározása 2030-ig, kitekintéssel 2050-re;
  6. a területi éghajlatváltozási hatásvizsgálat elvégzéséhez módszertan, adatbázis előállítása, a hatások, hatásviselők meghatározása, érzékenységi térképek előállítása.

A projekt megvalósítása egyben előfeltétele volt a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tervezése megkezdésének, valamint szorosan illeszkedett a Nemzeti Energiastratégiához és az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához is. Elősegítette továbbá a Nemzeti Energiastratégia Cselekvési Terveinek előkészítését, valamint a 2014-20-ra szóló Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) éghajlatvédelmi szempontú megalapozását és tervezését.

 

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés