"Pest Megyei Klímastratégia kidolgozása és a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása" projekt

A projekt kedvezményezettje Pest Megye Önkormányzata és konzorciumi partnere, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat.

A projekt szakmai megvalósítását, köztük a Pest Megyei Klímastratégia kidolgozását és a széleskörű szemléletformálási rendezvények szakmai programjának kialakítását és lebonyolítását az MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya látja el.

A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése, valamint a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek elősegítése érdekében a két intézmény létrehozza és működteti a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platformot, kidolgozza és elfogadja a Pest Megyei Klímastratégiát, valamint a klímaváltozással kapcsolatosan számos szakmai rendezvényt, valamint lakossági és iskolai szemléletformálási akciót valósít meg.

A Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozásának és működtetésének célja a megyei döntéshozók, a megyei szervezetek és a helyi társadalom tagjai között a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció elindítása és hosszú távú biztosítása, valamint a klímaváltozással kapcsolatos ismeretátadás és tudásmegosztás. A Platform 2017 márciusában alakult, amely a projekt megvalósítási időszaka alatt negyedévente ül össze, a fenntartási időszakban pedig évente legalább egy ülés tervezett. A platform tagjai a Pest Megye Önkormányzata, a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest Megyei Igazgatósága, Nemzeti Pedagógus Kar, Magyar Tudományos Akadémia regionális kutatóintézete, megyei felsőoktatási intézmények (Szent István Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem), környezetvédelmi, energetikai helyi civil szervezetek, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője, a Pilisi Parkerdő Zrt., a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet, a KTI Közlekedéstudományi Intézet NKft., a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Pest Megyei Közgyűlés képviselői, a Klímabarát Települések Szövetsége, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya, valamint az elmúlt években a megyében környezetvédelmi díjat nyert civil szervezetek és cégek képviselői. A Platform titkársági feladatait ellátó Megyei Önkormányzat e témában önálló email elérhetőséget hozott létre a kapcsolattartásra, és az online tanácsadás keretében hírleveleket küld a megyei érintettek számára.

A Pest Megyei Klímastratégia kidolgozása a megyék részére készített módszertani útmutató és a Klímabarát Települések Szövetségének szakmai kontrollja alapján történik. A klímastratégia elkészítése során a MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya által kiemelt célkitűzés a megyei szereplők bevonásával megvalósuló, közösségi stratégiaalkotási folyamat lebonyolítása, ezáltal biztosítva azt, hogy a klímastratégia mind a klímaváltozás mérséklésére, mind a várható hatásokhoz való alkalmazkodásra, mind a szemléletformálásra, és a klímatudatosság erősítésére vonatkozó olyan cselekvési irányokat határozzon meg, amely a klímaváltozás elleni közös és hatékony fellépés megvalósítását teszi lehetővé a megyében. Ennek érdekében a klímastratégia egyeztetési változata széleskörű társadalmasításra kerül, majd a megyei közgyűlés általi elfogadását követően kezdődhet meg a végrehajtása.

A klímaváltozással kapcsolatos tudásmegosztás széleskörű szemléletformálási programok keretében történik, amelyek megvalósítása kiemelt cél mind a klímastratégiában megjelölt beavatkozási irányok, intézkedések hatékony kialakítása és végrehajtása, mind a lakosság környezet- és klímatudatos szemléletformálásának erősítése érdekében. Ezek keretében az MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya az alábbi programok kidolgozását és lefolytatását tűzte ki célul:

  • 2 db megyei éghajlatváltozási konferencia megszervezése és megtartása ,
  • 3 db - önkormányzati, oktatási és közintézményi, valamint vállalkozási célcsoportokra irányuló – workshop lebonyolítása,
  • 2 db Pest megyei iskolában a klímaváltozással kapcsolatos interaktív, szemléletformálási foglalkozás megtartása,
  • kreatív ötletpályázat meghirdetése és végrehajtása a Pest megyei általános és középiskolai tanulók számára,
  • 4 db interaktív, figyelemfelkeltő lakossági szemléletformálási akció lebonyolítása.

A közel 30 millió forintos költségvetésű KEHOP-1.2.0-15-2016-00011 azonosítószámú projekt finanszírozása 100%-ban a KEHOP-1.2.0 „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” konstrukció keretéből biztosított. A 2016. november 1-jén indult projekt tervezetten 2018. március 31-ig tart.

Hírek Pest Megyéből

 

 

Nyelvek

 


 

Bejelentkezés