"Pest Megyei Klímastratégia kidolgozása és a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása" projekt

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)-1.2.0 „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” konstrukció keretéből támogatást nyert KEHOP-1.2.0-15-2016-00011 azonosítószámú „Pest Megyei Klímastratégiája kidolgozása és a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása” című projekt 2017. január 1-jén indult és 2018 május 31-én zárult. A közel 30 millió forintos költségvetésű projekt kedvezményezettje Pest Megye Önkormányzata és konzorciumi partnere, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat voltak.

A projekt célja a klímaváltozás mérséklése és a várható hatásokhoz való alkalmazkodás elősegítése volt, amelyeket a Pest Megyei Klímastratégia kidolgozásával és végrehajtásával, a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozásával és működtetésével valósítottak meg. Ezeket kiegészítendő a projekt keretében sor került a klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztásra alkalmat adó szakmai rendezvények, lakossági és iskolai szemléletformálási rendezvények lebonyolítására is. Az MBFSz Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya (NAKFO) munkatársai a megyei klímastratégia kidolgozásával, a szakmai rendezvények, a platform, és a széleskörű szemléletformálási akciók szakmai támogatásával vettek részt a munkában.

A Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozásának és működtetésének célja a megyei döntéshozók, a megyei szervezetek és a helyi társadalom tagjai között a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció elindítása és hosszú távú biztosítása volt, valamint a klímaváltozással kapcsolatos ismeretátadás és tudásmegosztás. A Platform 2017 márciusában alakult, amely a projekt megvalósítási időszaka alatt negyedévente ült össze, a fenntartási időszak során pedig évente legalább egy ülést tart. A Platform titkársági feladatait ellátó Megyei Önkormányzat a témában online szaktanácsadás keretében hírleveleket küld a megyei érintettek számára.

A Pest Megyei Klímastratégia kidolgozása NAKFO által készített módszertani útmutató és a Klímabarát Települések Szövetségének szakmai kontrollja alapján történt. A stratégia kidolgozása során kiemelt célkitűzés volt a klímaváltozás mérséklése mellett a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással és a szemléletformálással kapcsolatos cselekvési irányok meghatározása is. A klímastratégiát a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform tagjai négy ülésen is folyamatában véleményezték, valamint két konferencia és három különböző célcsoportoknak szóló (önkormányzati, egy oktatási intézményi és egy vállalkozói) workshopon is ismertetésre került.. A megyei klímastratégia széleskörű társadalmasítási folyamaton is átesett, ezáltal biztosítva azt, hogy a klímastratégia mind a klímaváltozás mérséklésére, mind a várható hatásokhoz való alkalmazkodásra, mind a szemléletformálásra, és a klímatudatosság erősítésére vonatkozó olyan cselekvési irányokat határozzon meg, amely a klímaváltozás elleni közös és hatékony fellépés megvalósítását teszi lehetővé a megyében. Az elkészült, 2018-2030-as időtávra szóló Pest Megyei Klímastratégiát Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 28-án fogadta el. A dokumentum elérhető ITT.

A klímaváltozással kapcsolatos tudásmegosztás széleskörű szemléletformálási programok keretében történt. A projekt keretében 13 db szemléletformálási akcióra került sor. A környezetvédelemmel és éghajlatváltozással kapcsolatos kreatív rajz- és reartpályázat óvodások és alsós általános iskolások részére, 4 Pest megyei általános iskolában tematikus klímaváltozással kapcsolatos kreatív, interaktív, szemléletformálási foglalkozások, vetélkedők, 4 Pest megyei nagyszabású rendezvényen lakossági szemléletformálási akciók segítették elő a lakosság környezet- és klímatudatos szemléletformálásának erősítését.

 

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés