Klímastratégiai módszertanok tudományos megalapozása és módszertani útmutatók kidolgozása

A Klímabarát Települések Szövetségének megbízásából az MBFSZ jogelődje, az MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központ dolgozta ki a települési és térségi szintű klímastratégiai tervezést támogató módszertani útmutatókat, és a módszertanok tudományos megalapozását a „KEHOP - 1.2.0.-15 „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című pályázati felhívás keretében. Az útmutatók térségi és helyi klímastratégiák készítéséhez használhatók.

A munka két fő elemből állt: a tudományos megalapozás és a módszertani fejlesztés feladatokból. A tudományos megalapozás részeként a cél háttérinformációk biztosítása volt a meglévő kutatási eredményekre és tanulmányokra támaszkodva. Ezen kívül egy tudásbázis kialakítása is megtörtént, amely alkalmas a leendő térségi és helyi klímastratégiák egységes szemléletű módszertanának megalapozásához. A feladat megvalósítása elértük, hogy a jövőben a hazai térségi és települési klímastratégiai tervezés egységes szakmai alapokon történjen; az éghajlatváltozás megelőzésével, a jelenség várható hatásaihoz való alkalmazkodással, felkészüléssel és  a szemléletformálással foglalkozó stratégiai fejezetek a nemzetközi és hazai klímapolitikai elvárásoknak megfelelően készüljenek el, valamint a stratégiák eredményessége mérhető és monitorozható legyen.

A második, módszertani fejlesztési feladat célja a közérthető, egységes szempontrendszer alapján kidolgozott a klímastratégiai tervezést támogató módszertani útmutatók elkészítése volt a települési és megyei önkormányzatok részére, hiszen a klímaalkalmazkodásra – és ahhoz kapcsolódóan a klímaváltozás mérséklésére – irányuló tervezésre vonatkozóan 2017 előtt nem állt rendelkezésre Magyarországon elfogadott módszertan. A tudományos megalapozásra építve kidolgozott módszertani útmutatók alapján koherens, magas szakmai minőségű és hatékonyságú, nyomon követhető és monitorozható klímastratégiák készülhetnek. A projekt keretében térség-, illetve településtípusonként eltérő tartalmú, ugyanakkor egységes elméleti alapon nyugvó útmutatók elkészítésére került sor. A módszertani útmutatók kidolgozása, szakmai konzultációkon történő bemutatása, azok véleményeztetése és a vélemények átvezetése is a feladatok részét képezte. A módszertani útmutatók széles körű szakmai véleményezés keretében, a támogató és az érdekeltek véleményének kikérése mellett, szakmai konzultációs folyamat, és műhelymunkák segítségével kerültek véglegesítésre. A projekt eredményei hosszú távra biztosítják Magyarországon a települések és térségek számára a stratégiakészítéshez az egzakt tervezés-módszertani hátteret, amelyet a KEHOP 1.2.1. konstrukcióban nyertes települési önkormányzatok tudnak eredménnyel hasznosítani. A tudományos megalapozó dokumentumok és a települési klímastratégiai tervezési útmutatók 2017 első felében készültek el.

A módszertani útmutatók a Klímabarát Települések Szövetsége honlapján a bal oldali menüből letölthetők.

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés