Hajdú-Bihar megye klímastratégiájának kidolgozása

Az éghajlatváltozás hatásai, különösen az aszály, és egyéb szélsőséges időjárási események felerősödése és gyakoribbá válása hazánk keleti térségeit sem kerülik el. A felkészüléshez nélkülözhetetlen a hosszú távú tervezés és a megfelelő válaszok előkészítése. Hajdú-Bihar megye 2017 és 2018 folyamán kidolgozta éghajlatváltozási stratégiáját, amiben szakmai partnerként a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya is részt vett.

Mind nemzetközi, mind pedig hazai viszonylatban egyre nagyobb jelentősége van az országon belüli területi tervezésnek a klímapolitikában. A klímaváltozást kiváltó üvegház hatású gázok kibocsátásában és a klímaváltozás hatásaira való felkészülésben a megyei és települési szereplőkre is komoly feladatok hárulnak.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében az Európai Unió és Magyarország támogatta megyei klímastratégiák tervezését. A KEHOP 1.2.0. Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás pályázat támogatásával hazánk megyéi klímastratégiát dolgozhattak ki saját területükre széleskörű társadalmasítással és szemléletformálással egybekötve. E munka révén az éghajlatváltozás összetett problémájára átgondolt, hosszú távon is megfelelő válaszokat adó tervek készültek.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat megbízásából, a KEHOP-1.2.0-15-2016-00013 azonosítószámú a "Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozása és Éghajlatváltozási Platform létrehozása" című projekt keretében, 2017 augusztusa és 2017 októbere között készítette el Hajdú-Bihar megye klímastratégiájának egyeztetési változatát, továbbá 2018. április végéig részt vett a megyei klímastratégia véglegesítésében és annak társadalmasításában.

A klímastratégia a klímaszempontú helyzetelemzés és helyzetértékelés mellett, erre épülő cél- és intézkedésrendszert is tartalmaz. Az intézkedések megvalósításával csökkenhet a megyében az üvegház gázok kibocsátása, de a stratégia a gazdasági és társadalmi szereplők számára is útmutatást nyújt az éghajlatváltozás hatásaihoz való hatékony alkalmazkodás elősegítése érdekében. A szemléletformálási intézkedéseknek fontos szerepe lehet a megyében a klímatudatos életmód kialakításában. A klímastratégiában foglaltak megvalósítása érdekében a Hajdú-Bihar megyei klímastratégia a végrehajtási keretrendszert is tartalmazza. A stratégia tervezése és megvalósítása lehetőséget nyújt az önkormányzatoknak, gazdasági szereplőknek, civil szervezeteknek, intézményeknek arra, hogy együttműködéseket alakítsanak ki.

A dokumentumot a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tervezetével összhangban alakították ki. A megyei klímastratégia olyan kereteket hoz létre, amelyek segíteni fogják a megye területén található települések klímastratégiájának elkészítését is. Ezek pénzügyi fedezetét a KEHOP 1.2.1. konstrukció segíti majd.

Hírek Hajdú-Bihar megyéből

 

 

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés