Tatai források

A visszatérő tatai források fenntartható kezelését elősegítő kutatási program megvalósítása

Tata városában az 1950-es évektől kezdődően az intenzív bányászati tevékenység eredményeként fokozatosan elapadtak a város gazdasági és társadalmi életében kiemelt jelentőséggel bíró források. A bányászati tevékenység megszűnését követően megkezdődött a karsztvízszint emelkedése, amelynek eredményeként a 2000-es években újra megszólaltak a városban a források. A forrásvizek újbóli megjelenése a beépítettségben végbement változások miatt jelentős kihívást jelent a város számára, ugyanakkor ezek megfelelő hasznosítása nagy lehetőséget is jelent a jövőben.

2014 tavaszán a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, valamint Tata Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött, amelynek eredményeként az MFGI kutatási programot indított a források visszatérésével kapcsolatos kérdések vizsgálatára, a lehetséges válaszok meghatározására. A kutatási program célja egy hidrológiai modellre, földtani veszélyfelmérésre, valamint településszerkezeti és épületállomány változások felmérésére alapozott, a várható éghajlatváltozásból fakadó hatásokat is figyelembe vevő közép távú (2020-ig kitekintő) Intézkedési Terv kidolgozása, továbbá komplex társadalmi, gazdasági, környezeti és táji értékelésekre és éghajlati sérülékenység vizsgálatra alapozott hosszú távú (2030-ig) helyi alkalmazkodási stratégia kidolgozása a mintaterületre vonatkozóan.

 

Nyelvek

 


 

Bejelentkezés