Tatai források

A visszatérő tatai források fenntartható kezelését elősegítő kutatási program megvalósítása

Tata városában az 1950-es évektől kezdődően az intenzív bányászati tevékenység eredményeként fokozatosan elapadtak a város gazdasági és társadalmi életében kiemelt jelentőséggel bíró források. A bányászati tevékenység megszűnését követően megkezdődött a karsztvízszint emelkedése, amelynek eredményeként a 2000-es években újra megszólaltak a városban a források. A forrásvizek újbóli megjelenése a beépítettségben végbement változások miatt jelentős kihívást jelent a város számára, ugyanakkor ezek megfelelő hasznosítása nagy lehetőséget is jelent a jövőben.

2014 tavaszán a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, valamint Tata Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött, amelynek eredményeként az MFGI kutatási programot indított a források visszatérésével kapcsolatos kérdések vizsgálatára, a lehetséges válaszok meghatározására. A kutatási program keretében elkészült egy hidrológiai modellre, földtani veszélyfelmérésre, valamint településszerkezeti és épületállomány változások felmérésére alapozott, a várható éghajlatváltozásból fakadó hatásokat is figyelembe vevő középtávú (2020-ig kitekintő) Intézkedési Terv. Az intézkedések várható lakossági támogatottságát a források visszatérése által érintet mintaterületen komplex társadalmi, gazdasági, környezeti és táji értékelésekre vonatkozó kérdőíves lekérdezés alapozta meg. Tata Város Önkormányzatának képviselőtestülete elfogadta és megvalósításra átvette az Intézkedési Tervet.

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés