ALBATéR - klímaalkalmazkodási térinformatikai rendszer kialakításának előkészítése Albánia számára

Az MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya (NAKFO) a magyarországi NATéR  kialakítási, fejlesztési és üzemeltetési tapasztalataira támaszkodva, egy hasonló tematikájú, a klímasérülékenység-elemzés módszertanára épülő térinformatikai rendszer lehetséges albániai megvalósításának a feltételeit vizsgálja, a PRO Régió NKft. megbízásából, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásából.

A 2019-2020-ban megvalósuló projekt elsődleges célja az Albán Köztársaság kormányának támogatása abban, hogy éghajlatpolitikájában hatékonyan legyen képes foglalkozni az éghajlatváltozás várható hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos kérdésekkel. A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, Magyarország nemzetközi klímapolitikai vállalásaihoz kapcsolódóan, a Nyugat-Balkáni országokkal kialakítandó kétoldalú klímavédelmi tevékenységek keretében valósul meg a Pro Régió Nonprofit Kft. vezetésével. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) projektfeladatai teljesítése keretében a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) létrehozójaként, üzemeltetőjeként és fejlesztőjeként felhalmozott tapasztalatait és jó gyakorlatait igyekszik átadni az albán állami szervek részére

Az ALBATÉR a 2017-2018-ban megvalósított, Montenegrót célzó hasonló tematikájú projekt eredményeit is hasznosítva módszertani javaslatokat fogalmaz meg az éghajlatváltozás területi és ágazati hatásainak elemzésére alkalmas térinformatikai rendszer kialakítására, valamint mintaelemzések során bemutatja négy témakör (erdőtűz, ivóvízbázisok, hőhullámok és emberi egészség kapcsolata, turizmus) éghajlati sérülékenység-vizsgálatának metodikáját. A NAKFO munkatársai klímamodell-adatbázist állítanak elő Albániára, amelynek keretében többféle klímaszimuláció alapján vizsgálják az ország hőmérsékleti és csapadékviszonyainak várható jövőbeli alakulását, valamint kiszámítják az említett ágazati elemzésekhez szükséges klímaindikátorokat.

A területi vizsgálatok lefuttatását lehetővé tévő adatigények beszerzése érdekében sor került a releváns albán minisztériumok és hatóságok szakértőivel a kétoldalú kapcsolatok kiépítésére. Albán oldalról a szakmai koordinációt az albán Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Minisztérium látja el, mint a klímaalkalmazkodási tervezésért felelős kormányzati szerv. Meghívásukra 2019. októberében a Pro Régió Nkft. és az MBFSZ NAKFO szakértői részt vettek a Tiranában megrendezett indító munkaműhely megbeszélésen, amelyen a minisztérium munkatársain túlmenően képviseltették magukat az albán meteorológiai intézet, környezetvédelmi illetve vízgazdálkodási ügynökség, közegészségügyi intézet, valamint a Tiranai Egyetem szakértői is. Az előadások és megbeszélések feltárták, hogy bár Albánia az első és máig egyetlen Nyugat-Balkáni ország, amely Nemzeti Klímaváltozási Stratégiát és adaptációs akciótervet fogadott el (2019-ben), klímapolitikájuk fókuszában egyelőre a mitigációs-dekarbonizációs célkitűzések megfogalmazása és megvalósítása áll, míg az adaptációs intézkedések megtervezése még kezdeti fázisban van. Az ALBATÉR projekt a kipróbált tudományos módszerek és térinformatikai megoldások közvetítésével és albániai viszonyokra történő adaptálásával éppen az éghajlati szempontból erősen kitett  mediterrán ország éghajlati alkalmazkodási tevékenységének megalapozásához járulhat hozzá eredményesen.

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés