Klímaváltozás és Duna a Határmenti Régióban - Határmenti Együttműködés Helyi Önkormányzatok és Általános Iskolák Között

A MBFSZ Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály (NAKFO) munkatársai 2019. augusztus 1-jétől 2020. július 31-ig segítik Pozsony (Bratislava) és Budapest egy-egy kerületének klímaváltozással kapcsolatos fenntarthatóságra nevelési programját.Pozsonyligetfalu (BRATISLAVA – PETRŽALKA) és Újbuda (Budapest XI. kerület) önkormányzatai 2019. elején nyertek pályázati támogatást az INTERREG V-a Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében a projekt megvalósítására a Rába – Duna - Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás által kezelt Kisprojekt Alapból.

A határmenti projekt keretében 3 pozsonyligetfalui és 3 újbudai általános (öko)iskolában indul az ősztől kiscsoportos klímaváltozási és klímavédelmi foglalkozássorozat a felkészített szaktanárok vezetésével. A klímaváltozás alapvető jellemzőinek, folyamatainak megismerésén túl komplex gyakorlati feladatok, kiscsoportos nevelési módszerek segítségével ismerkednek meg a résztvevő 7-8. osztályos diákok a Duna-vízgyűjtőn és a szlovák-magyar közös Duna-szakaszon a klímaváltozás jellemzőivel, hatásaival. Eközben érintik a folyam menti társadalom, a települések, a flóra és fauna, a kulturális értékek éghajlati kitettségi vonatkozásait és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás lehetőségeit. Az életkornak megfelelő, közérthető, kiscsoportos foglalkozásokat közös táborozás, valamint disszeminációs események és kommunikációs kampány zárják. Az utóbbiak célja, hogy a projekt eredményei és tapasztalatai a két kerület (és remélhetőleg a két főváros) minél több iskolájának diákjai, pedagógusai és az érdeklődő szakmai közönség számára is hasznosuljanak.

A NAKFO munkatársai – Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata megbízásából – egy tudásanyag (iskolai szakmai tananyag) elkészítésével, az iskolák pedagógusai által elkészített szakmódszertani anyagok minőségbiztosításával és a budapesti konferencia megszervezésével segítik a projektet.

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés