A magyar társadalom és gazdaság alkalmazkodóképességének erősítése a cél

2013. március 7.

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ az emberi civilizációt fenyegető természeti, gazdasági és társadalmi folyamatok hazai hatásainak minél pontosabb megismerésére, elemzésére és az abból levont következtetések széles körű terjesztésére, a döntéshozatal támogatására, az e folyamatok lassítására irányuló intézkedések, illetve az ezekre történő társadalmi szintű alkalmazkodás ösztönzésére törekszik. – mondta Bencsik János, az intézet vezetője egy 2012. március 7-ei, budapesti konferencián.

A rendezvényt  az MTA TK Szociológiai Intézete, a Magyar Vöröskereszt és a Klímabarát Települések Szövetsége a rendkívüli időjárási események – lehetséges társadalmi válaszok témakörében szervezte.

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet szervezeti egysége, mely elősegíti, hogy a magyar társadalom az éghajlatváltozás, az erőforrásválság, a világot érintő átalakulás során a lehető legkisebb veszteségeket szenvedje el, tevékenységének káros hatásait csökkentse és egy fenntartható életformát alakítson ki. A nyílt tervezés módszerét alkalmazva széles körű bevonásra alapozva segíti az új értékrend és gondolkodásmód kidolgozását, hosszútávon fenntartható gazdasági és társadalmi megoldások tervezését. Az intézet meta-adatbázis létrehozásával kívánja segíteni a technológiai, gazdasági, közösségszervezési válaszok azonosítását, a reális alkalmazkodási csomagok kidolgozását az eltérő adottságú, társadalmi, gazdasági csoportok, intézmények számára. Az idei esztendő kiemelt feladatai közé tartozik a 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia előkészítése, mely az éghajlatvédelmi törvény decemberi módosítását követően magában kell, hogy foglalja a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer felállítását, a karbonszegény gazdaságra történő áttérést megalapozó Hazai Dekarbonizációs Útitervet, valamint a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégiát. A stratégiai keretrendszert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - társadalmi egyeztetést követően - várhatóan az ősz folyamán terjeszti a Kormány, illetve az Országgyűlés elé. – fogalmazott Bencsik János.

A konferencia résztvevői áttekintették az éghajlati szélsőségek következő évtizedekben várható változásait a Kárpát-medencében, a klímakockázatok becslésének és az azokra történő felkészülésnek a módszertani kérdéseit, a vörösiszap katasztrófa egészségügyi tapasztalatait, valamint a rendkívüli időjárási események egészségre gyakorolt kockázatait.

Tags: 

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés