Átfogó kutatás az üvegházgáz-kibocsátás számítási, becslési metodikájának kialakítása érdekében

2015. június 25.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet átfogó kutatási projektet indít a közlekedési ágazat hosszú távú dekarbonizációja megvalósításához az üvegházgáz-kibocsátás számítási, becslési metodikájának kialakítása érdekében.

A projekt eredményeként szakmai javaslat fogalmazódik meg a közlekedési ÜHG kibocsátás egységes kiinduló adataira nézve, ami jelentős előrelépést hoz a jelenlegi eltérő adat használathoz képest. A kiinduló adatok mellett azonban a közlekedési eszközök kibocsátásának számítása is eltérést mutat a különböző szakértői műhelyek publikációi alapján, ezért szükséges a perspektivikus számításokra alkalmas eljárás kiinduló adatainak műszakilag megalapozott becslése, a kibocsátás alágazati és közlekedési mód szerinti szerkezetének számítása, valamint a becslési eljárások összevetése, továbbá a közlekedési szerkezet nemzetközi trendjeinek és a hazai demográfiai, területfejlesztési és egyéb szempontok szerinti vizsgálata.

Az egységes kiindulási adatok vizsgálata, valamint a perspektivikus számításra vonatkozó javaslat alapján lehetőség nyílik a különböző kalkulációs modellek adatfeltöltésére, és ez által a modellek összehasonlítására, tesztelésére, valamint a reális dekarbonizációs pályák meghatározására.

A modellfejlesztéssel párhuzamosan végezzük a releváns közlekedési indikátorok meghatározását szolgáló feladatokat, ahol a jelenleg alkalmazott hazai és nemzetközi indikátorok vizsgálatán keresztül javaslatot teszünk a közlekedési kibocsátást jól tükröző indikátorok használatára, bevezetésére.

Az elvégzett munka eredményeként egyes közlekedési szakpolitikai eszközök esetében megvizsgáljuk a fajlagos kibocsátás csökkentés költségét és a várható eredményét, annak érdekében, hogy a beavatkozás optimalizálható legyen.

 

 

 

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés