Pontosabb információk segíthetik a közlekedés zöldítését

2015. december 15.

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet – Nemzeti Alkalmazkodási Központ most befejezett kutatásának eredményei az éghajlatváltozás elleni küzdelem hasznos eszközei lehetnek. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósított projekt a közlekedésből eredő üvegház gáz kibocsátás pontosabb számítását teszi lehetővé. A kifejlesztett módszerek a kibocsátás csökkentés tervezésében is haszonnal alkalmazhatók.

A közlekedési üvegház gáz kibocsátást ma több szakmai műhely eltérő módszerekkel, eltérő adatbázisokból kiindulva elemzi és modellezi. Ez az ágazatban várható kibocsátások előrejelzésében meglehetős bizonytalanságot okoz. Az MFGI 2015. júniusától decemberig, szakértők bevonásával megvalósított átfogó kutatásának fő célja a közlekedési eredetű üvegházgáz (ÜHG) kibocsátás számítás egységes becslési módszertanának kialakítása volt.

A munka eredményeként szakmai javaslat készült egy egységes közlekedési ÜHG kibocsátási kiinduló adatbázisra. Ez jelentős előrelépést hozhat: az adatbázis használata esetén a témát vizsgáló kutatások összehasonlíthatóvá válhatnak. Ajánlás készült a közlekedési eszközök kibocsátás számítási metodikájának egységesítésére is. Lehetőség nyílik ezzel a közlekedési eredetű üvegházgáz-kibocsátás kiinduló adatainak műszakilag megalapozott becslésére országos szinten. Az eredmények segíthetnek a becslési eljárások összevetésében.

Vizsgálták 5 különféle közlekedési szakpolitikai eszköz (pl. üzemanyag adók) megvalósíthatóságát. Az elemzések segíthetnek a döntéshozók számára olyan optimális megoldásokat találni, melyek társadalmi-gazdasági költsége arányos a környezeti hasznával. Az egységes adatbázis és megújított módszertan segítségével a hazai közlekedés ÜHG kibocsátás csökkentésének (dekarbonizációjának) optimális pályáira is elkészültek a számítások. A munka fő célja tehát módszertani fejlesztés volt, de eredménye komoly segítség lehet a klímavédelmi intézkedések gyakorlati tervezésében.

A kutatás mellett a projekt keretében középiskolai tanulók és egyetemi hallgatók számára ismeretterjesztő eladássorozatot rendeztek a közúti közlekedés éghajlatvédelmi vonatkozásairól, illetve a közlekedési dekarbonizáció lehetőségeiről. Elkészült egy online kalkulátor is, mellyel közúti közlekedési kibocsátásainkat becsülhetjük.

 

 

 

 

 

 

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés