2017-ben folytatódik a NATéR fejlesztése

2017. február 13.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) biztosít forrást a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) továbbfejlesztésére. A munka keretében többek között a klímaváltozással szembeni sérülékenység vizsgálatának módszertanát fejlesztik, de elvégzik az éghajlatváltozás egyes nemzetgazdasági húzóágazatokat és kritikus infrastruktúrákat érintő hatásainak vizsgálatát is.

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) 2013–2016 között, az Európai Gazdasági Térség (EGT) Támogatási Alap támogatásával kiépítette és elérhetővé tette a NATéR alapinfrastruktúráját. A jobb használhatóság érdekében azonban további fejlesztések szükségesek. 2016 novemberében a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „1. a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” prioritási tengelyének 1.1.0. konstrukciójából 400 millió forint támogatást ítéltek meg az MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer továbbfejlesztését szolgáló projekttervére.

A 2016. év végén elindult kiemelt projekt célja egy alkalmazkodási szakpolitikai, és önkormányzati intézkedéseket megalapozó döntéstámogató eszköztár létrehozása, amely a NATéR eddigi adatbázisait, módszertanait és értékelési moduljait továbbfejleszti. A várt eredmények segíteni fogják a klímapolitikai és ágazati tervezés megalapozását, szakpolitikai döntés-előkészítő tanulmányok kidolgozását, a települési és térségi önkormányzati éghajlatvédelmi stratégiai tervezés támogatását, az alkalmazkodási célkitűzések szakmai megalapozását. Ezen túlmenően hozzájárulhatnak az éghajlati alkalmazkodási ismeretek terjesztéséhez, a klímatudatosság szintjének növeléséhez.

A 2018-ig zajló projekt keretében többek között megtörténik egyes hazai természeti erőforrások és kritikus infrastruktúrák éghajlati szempontú elemzése és klímasérülékenységének feltérképezése, az éghajlatváltozás társadalompolitikai és gazdaságfejlesztési hatásainak vizsgálata. Fejlesztik az éghajlatvédelmi hatásvizsgálati tervezési és értékelési módszertanokat, kialakítják a NATéR online vezetői információs szolgáltatásait és önkormányzati döntés-előkészítő portálját. Fontos szerep jut továbbá az eredmények széleskörű bemutatásának is.

 

 

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés