Megyei Klímastratégia készül és szemléletformálási rendezvények valósulnak meg Pest Megyében

2018 tavaszáig tart az a projekt, melynek keretében a Pest Megyei Önkormányzat és a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet – Nemzeti Alkalmazkodási Központ konzorciuma elkészíti a megye klímastratégiáját, és az itt élők bevonásával Éghajlatváltozási Platformot állít fel.

A projekt egyik fő célja  a megyei klímastratégia kidolgozása. A Pest Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnere, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet – Nemzeti Alkalmazkodási Központ együtt fogják kidolgozni Pest Megye Klímastratégiáját, mint önálló stratégiai dokumentumot. A tervezés a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet – Nemzeti Alkalmazkodási Központ által kidolgozott módszertan alapján, a Klímabarát Települések Szövetsége szakmai kontrollja mellett folyik. A stratégia kidolgozása során kiemelt célkitűzés a klímaváltozás mérséklése mellett a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással és a szemléletformálással kapcsolatos cselekvési irányok meghatározása is. A dokumentum tervezete széles körben véleményezhető lesz, számos egyeztetést tartanak róla. Ezzel a megyei lakosság, a döntéshozók, települési önkormányzatok, oktatási- és önkormányzati intézmények, közintézmények, fejlesztési tanácsok munkaszervezetei, környezet- és természetvédelmi tevékenységet folytató civil szervezetek, valamint a helyi gazdasági szereplők bekapcsolódhatnak. A stratégiát a Megyei Közgyűlés tervezetten 2018 elején fogadhatja el.

A Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozásának és működtetésének célja a megyei döntéshozók és közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, az e témakörhöz köthető tevékenységek megyei szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kommunikáció feltételeinek a hosszú távú biztosítása. A Platform feladata lesz a klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek helyi szereplők számára történő eljuttatása. Tevékenységéhez fog tartozni ezen kívül a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó gyakorlatok felmérése és összehangolása, széles körű megismertetése, online szaktanácsadás biztosítása, együttműködve Klímabarát Települések Szövetségével. Az Éghajlatváltozási Platform működése és a klímastratégia tervezési, megvalósítási folyamata tehát egymástól elválaszthatatlan.

A projekt keretében a két konferencia, három műhelymunka, valamint négy szemléletformálási akció megvalósítása tervezett, a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek átadására és a hatékony fellépés érdekében kidolgozandó megyei klímastratégia véleményezésére. A környezet-és klímatudatos életmód elősegítésére is irányuló szemléletformálást lakossági szemléletformálási akciók is fogják segíteni köztük iskolákban és egyéb rendezvényekenhez kapcsolódóan megvalósuló figyelemfelhívással, valamint általános és középiskolai célcsoport számára kreatív ötletpályázat kiírásával.

A közel 30 millió forintos költségvetésű projekt finanszírozását 100%-ban a KEHOP 1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás keretéből biztosítják. A 2016. november 1-jén indult munka tervezetten 2018. március 31-ig tart.

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés