Módszertani útmutató kidolgozása térségi és helyi klímastratégiák készítéséhez

A Klímabarát Települések Szövetségének megbízásából az MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központ klímastratégiai módszertanok tudományos megalapozását és módszertani útmutatók kidolgozását kezdte meg. Az elkészülő útmutatók térségi és helyi klímastratégiák készítéséhez lesznek használhatók.

A munka két fő elemből áll: a tudományos megalapozás és a módszertani fejlesztés feladatokból. Az első feladat célja, hogy tudományos alapokon, kutatási eredményekre, tanulmányokra támaszkodva adjon háttérinformációkat az egységes klímastratégiai módszertanok tartalmi fejezeteinek kidolgozásához. Ezen kívül hozzáférhető tudásbázist biztosít, amely alkalmas a leendő térségi és helyi klímastratégiák egységes szemléletű kidolgozásához. A feladat megvalósításával biztosítható, hogy a jövőben a hazai térségi és települési klímastratégiai tervezés egységes szakmai alapokon történjen; az éghajlatváltozás megelőzésével, a jelenség várható hatásaihoz való alkalmazkodással, felkészüléssel és  a szemléletformálással foglalkozó stratégiai fejezetek a nemzetközi és hazai klímapolitikai elvárásoknak megfelelően készüljenek; a stratégiák eredményessége mérhető és monitorozható legyen.

A második, módszertani fejlesztési feladat célja, hogy közérthető, egységes szempontrendszer alapján kidolgozott stratégiai tervezést támogató módszertani útmutatók készüljenek az önkormányzatok részére, hiszen a klímaalkalmazkodásra – és ahhoz kapcsolódóan a klímaváltozás mérséklésére – irányuló tervezésre vonatkozóan jelen pillanatban Magyarországon nincs egységesen elfogadott módszertan. A tudományos megalapozás  alapján készítendő módszertani útmutatók alapján koherens, magas szakmai minőségű és hatékonyságú, nyomon követhető és monitorozható klímastratégiák készülhetnek. A projekt keretében térség-, illetve településtípusonként differenciált tartalmú, ugyanakkor egységes elméleti alapon nyugvó útmutatók elkészítésére kerül sor, a fent vázolt tudományos megalapozási feladat keretében elkészítendő eredményekre támaszkodva. A módszertani útmutatók kidolgozása, szakmai konzultációkon történő bemutatása, azok véleményeztetése és a vélemények átvezetése is a feladatok részét képezi. Olyan módszertani útmutatók készítése a cél, amelyek széles körű szakmai véleményezés keretében, a támogató és az érdekeltek véleményének kikérése mellett, szakmai konzultációs folyamat, és műhelymunkák segítségével véglegesíthetők. A projekt eredményei hosszú távra biztosítják a települések és térségek számára a stratégiakészítéshez az egzakt tervezés-módszertani hátteret. A tudományos megalapozó dokumentumok és az útmutatók 2017 első felére készülnek el.

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés