Hajdú-Bihar megye klímastratégiájának kidolgozása

Az éghajlatváltozás hatásai, különösen az aszály, és egyéb szélsőséges időjárási események felerősödése és gyakoribbá válása hazánk keleti régióját sem kerülik el. A felkészüléshez nélkülözhetetlen a hosszú távú tervezés és a megfelelő válaszok előkészítése. Hajdú-Bihar megye megkezdte éghajlatváltozási stratégiájának kidolgozását, amiben szakmai partnerként a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya is részt vesz.

Mind nemzetközi, mind pedig hazai viszonylatban egyre nagyobb jelentősége van az országokon belüli területi tervezésnek a klímapolitikában. A klímaváltozást kiváltó üvegház hatású gázok kibocsátásában és a klímaváltozás hatásaira való felkészülésben a megyei és települési szereplőkre is komoly feladatok hárulnak.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében az Európai Unió és Magyarország támogatja megyei klímastratégiák tervezését. A KEHOP 1.2.0. Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás pályázat támogatásával hazánk megyéi klímastratégiát dolgozhatnak ki saját területükre széleskörű társadalmasítással és szemléletformálással egybekötve. E munka révén az éghajlatváltozás összetett problémájára átgondolt, hosszú távon is megfelelő válaszokat adó tervek készülhetnek.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztálya a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat megbízásából, a KEHOP-1.2.0-15-2016-00013 azonosítószámú a "Hajdú-Bihar Megyei Klímastratégia kidolgozása és Éghajlatváltozási Platform létrehozása" című projekt keretében, 2017. augusztusa és 2017. októbere között elkészíti Hajdú-Bihar megye klímastratégiájának egyeztetési változatát, továbbá 2018. április végéig részt vesz a megyei klímastratégia véglegesítésében és annak társadalmasításában.

A klímastratégia a klímaszempontú helyzetelemzés és helyzetértékelés mellett, erre épülő cél- és intézkedésrendszert is tartalmazni fog. Az intézkedések megvalósításával csökkenhet a megyében az üvegház gázok kibocsátása, de a stratégia a gazdasági és társadalmi szereplők számára útmutatást nyújt az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásban is. A szemléletformálási intézkedéseknek fontos szerepe lehet a klímatudatos életmód kialakításában. A klímastratégiában foglaltak megvalósítása érdekében a Hajdú-Bihar megyei klímastratégia a végrehajtási keretrendszert is tartalmazni fogja. A stratégia tervezése és megvalósítása lehetőséget nyújt az önkormányzatoknak, gazdasági szereplőknek, civil szervezeteknek, intézményeknek arra, hogy együttműködést alakítsanak ki. A közös fellépés a hatékony klímavédelem egyik alapvető feltétele.

A dokumentumot a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával összhangban alakítják ki. A stratégia olyan kereteket hoz létre, amelyek segíteni fogják a megye területén található települések klímastratégiájának elkészítését is. Ezek pénzügyi fedezetét a KEHOP 1.2.1. konstrukció segítheti majd a későbbiekben.

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés