NATéR partnerekkel tanácskoztunk a NATéR továbbfejlesztésének eredményeiről

2019. március 28-án a KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 azonosítószámú, „Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) továbbfejlesztése” című projekt keretében került megrendezésre az „Új eszközök és adatok a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerben (NATéR)” című műhelymunka, melynek célja az volt, hogy a NATéR első és második fejlesztési szakaszában részt vevő projektpartnereknek, adatelőállítóknak bemutassuk a projekt legújabb eredményeit. 

A tudományos eredmények projektpartnerekkel történő szélesebb körű megismertetésén túl azt is célozta a rendezvény, hogy a jelenleg kialakítás alatt álló Vezetői Információs Rendszer és Önkormányzati Döntés-előkészítő Alkalmazás adatfeltöltését műhelybeszélgetés keretében egyeztessük az adatokat előállító kutatókkal, szervezetekkel.

Az előadók között – az MBFSZ munkatársai mellett – a projektben részt vevő külső szervezetek képviselői is megtalálhatók voltak.  A NATéR a klímaváltozással összefüggő tématerületek széles spektrumát felöleli, ezért az elhangzott előadások is számos területet érintettek.

Dr. Hoyk Edit, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont képviseletében bemutatta a projekt keretében elvégzett társadalomtudományi kutatások eredményeit, melyek magukban foglalták Magyarország népességszámának változását, az országon belüli migráció vizsgálatát, illetve  az éghajlatváltozás népegészségügyi következményeit is.

Dr. Molnár András (Agrárgazdasági Kutatóintézet) a földhasználatváltozás modelleredményeinek összehasonlítására a budapesti agglomeráció területén, a mezőgazdaság ágazat éghajlati alkalmazkodására, továbbá a szaktanácsadók körében elvégzett empirikus vizsgálat eredményeire is kitért előadásában.

Szintén empirikus vizsgálatra épült a Dr. Farkas István által bemutatott felmérés, amelyet a Magyar Természetvédők Szövetsége készített és az önkormányzatok klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének vizsgálata céljából. A felmérés a projekt kezdeti szakaszában valósult meg, így az abban feltárt önkormányzati igények is hatással voltak a projekt tartalmának kialakítására.

A vízgazdálkodás témakörét Dr. Nagy Zsuzsanna és Rotárné Szalkai Ágnes előadása is érintette. Előbbinek a belterületi vízrendezés volt a témája. A feladat keretében megvalósult egy mintaprojekt, illetve kézikönyv készült településvezetők számára a belterületi vízrendezésről. Utóbbinak az ivóvízvázisok sérülékenysége volt a fókusza. Ez a projekt lehetővé tette az MBFSZ korábban már létező módszertanának tíz regionális vízmű területére való kiterjesztését. 

Az épületállomány éghajlati sérülékenységét a Lechner Nonprofit Kft. vizsgálta. Eredményeiket Schneller Krisztián és Horkai András mutatták be, kitérve azokra a fő tényezőkre, amelyek meghatározzák az egyes épületek éghajlati sérülékenységét, továbbá az ezek alapján készült épülettipológiára is. 

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés