Elindult a közép-európai együttműködési projekt a felszín alatti vízkészletek pótlására a klímaváltozás várható hatásainak figyelembe vételével

2019. május 1-jén a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSz) vezetésével megindult az Interreg CENTRAL EUROPE Program által finanszírozott DEEPWATER-CE elnevezésű transznacionális együttműködési projekt. A projekt teljes költségvetése 1,77 millió euró, futamideje 3 év.

Az 5 közép-európai ország (Szlovákia, Lengyelország, Németország, Horvátország és Magyarország) együttműködésében megvalósítandó kezdeményezés a célzott felszín alatti vízutánpótlási (Managed Aquifer Recharge, MAR) és víztározási technológiák közép-európai alkalmazásának előmozdítását tűzte ki célul, amelyek Nyugat- és Dél-Európában már kipróbált megoldásnak számítanak. A MAR rendszerek alkalmasak a csapadékos időszakokban jelentkező felszíni víztöbblet összegyűjtésére és annak a felszín alatti víztartó rétegekben történő tározására, majd a – klímaváltozás hatására gyakoribbá váló és elhúzódó – vízhiányos időszakokban vízkivételre például ivóvízellátás, öntözés, ipari vízfelhasználás céljából. A technológia puffer kapacitást biztosít az aszályosabb időszakokra és így hozzájárul a felszín alatti vízkészletek hosszú távú védelméhez.

A tervezett projekttevékenységek a konzorciumi partnerként részt vevő 8 projektpartner (földtani és vízügyi kutatóintézetek és hatóságok, egyetemek, víziközművek), valamint többek között olasz és holland szakmai támogató partnerek kooperációjában valósulnak meg. Az MBFSz részéről a Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály, valamint a Vízföldtani Osztály munkatársai vesznek részt a szakmai megvalósításban, emellett hazai partnerként a Geogold Kárpátia Kft., valamint társult partnerként az Országos Vízügyi Főigazgatóság segíti az eredmények létrejöttét.

A korábbi kutatásokat is felhasználó komplex hidrogeológiai, hidrológiai, klimatológiai vizsgálatok és elemzések elvégzése révén a DEEPWATER-CE projekt javaslatot fog tenni a különféle vízutánpótlási technológiák közép-európai alkalmazhatóságára, a felszín alatti víztározók helyszínére és kialakítására, valamint a kapcsolódó jogi környezet és nemzeti stratégiák kialakítására és továbbfejlesztésére. A projekt legfőbb, nemzetközi szinten is hasznosítható kimenete egy olyan döntéstámogatási eszköz (kézikönyv) lesz, amelynek révén komplex hidrogeológiai, klimatológiai, valamint sérülékenységi szempontrendszer alapján kijelölhetők lesznek a jövőben kialakítható különféle MAR technológiák optimális helyszínei. Emellett 4 országban (Magyarországon, Szlovákiában, Lengyelországban és Horvátországban) a kialakított feltételrendszer alapján egy-egy mintaterület is kiválasztásra kerül, és a releváns MAR technológia alkalmazhatóságáról megvalósíthatósági tanulmány készül. A helyszínek térinformatikai adatai bekerülnek a társult partnerként csatlakozott, a felszín alatti vízkészletek kutatását végző holland tudásintézmény, az International Groundwater Resources Assessment Centre) ún. MAR-adatbázisába. A projekt záróakkordjaként nemzeti szakpolitikai ajánlások megfogalmazására kerül sor.

Bővebb információ a projektről magyar illetve angol nyelven:

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat oldalán

INTERREG Central Europe oldalán

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés