LIFE19 IPC/HU/000009 – LIFE-IP North-HU-Trans - Útiterv Magyarország utolsó szénrégiójának biztonságos, hatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású átalakításához

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem és ezen belül az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mind globális és európai uniós, mind pedig hazai szinten egyre nagyobb hangsúlyt kap. Az Európai Unió 2050-re célul tűzte ki a klímasemlegesség elérését, amelynek fontos lépése a hagyományos széntüzelés kivezetése. Az EU számos más tagállama mellett Magyarország is bejelentette a szénalapú energiatermelés 2030-ig történő kivezetését. Hazánk utolsó széntüzelésű erőműve, a Mátrai Erőmű, az ország legnagyobb szén-dioxid kibocsátója. A fenti célok elérése szükségessé teszi az erőmű kapacitásainak a klímacélokat is figyelembe vevő átalakítása, ami nemcsak az erőművet, hanem a teljes térséget erőteljesen érinti, ezért a szerkezetátalakítást komplex szemléletben, a társadalmi-gazdasági szempontok lehető legteljesebb figyelembevételével kell végrehajtani.

Az átmenet megalapozása érdekében, az Európai Unió környezetvédelmi, természetvédelmi és éghajlat-politikai programjának támogatásával (LIFE) az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetése mellett, és több mint 20, az átmenetben érintett intézménnyel együtt 2020. szeptember 1-jén elindult a LIFE-IP North-HU-Trans „Útiterv Magyarország utolsó szénrégiójának biztonságos, hatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású átalakításához” című projekt, amelyben a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) is részt vesz.

A projekt céljai között szerepelnek:

 • Kibocsátás-csökkentés, szénkivezetés
 • Innovatív megújuló-alapú energiatermelési és -tárolási megoldások tesztelése és értékelése a volt bányaterületeken.
 • Kapacitásépítés
 • Fenntartható, igazságos átmenet a lignitszektor dolgozói számára
 • A volt bányaterületek rekultivációja
 • További források mobilizálása
 • A NEKT hatékony végrehajtásához szükséges jogszabályi környezet megteremtése
 • Gazdasági diverzifikáció az egykori szénrégióban
 • A lignittel fűtő, alacsony jövedelmű háztartások energiahatékonyságának javítása
 • A tömegközlekedés zöldítése
 • Az eredmények megosztása, tudatosságnövelés, szemléletformálás

A fenti célok elérése érdekében a 9 éves projekt keretében 32 akció került megfogalmazásra, amelyből négyet az MBFSZ vezet. Ennek keretében a projekt első szakaszában intézményünk – több projektpartnerrel közösen – vizsgálja a szénkivezetés környezeti hatásait (kitérve a levegőszennyezettség, természetes élőhelyek, felszín alatti vizek és földtani veszélyforrások témakörére), továbbá a szénkivezetés lakosságra gyakorolt potenciális hatásait. A későbbi projektszakaszokban feladata lesz az átalakulás környezeti hatásainak monitorozása, emellett nemzetközi disszeminációs feladatokat is el fog látni.

A projekt megvalósításában az MBFSZ szervezeti egységei közül, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály (NAKFO), illetve a Bányászati és Gázipari Főosztály (BGFO) vesz részt.

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés