Az NFFT is megtárgyalta a NÉS-2 vitaanyagát

Bencsik: A fenntarthatóság felé keskeny és rögös út vezet

2013. október 31.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács csütörtöki plenáris ülésén megtárgyalta a társadalmi és szakmai vitára bocsátott Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát. A tervezetet bemutató Bencsik János, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője kiemelte, hogy nem környezetvédelmi stratégiát kívántak megalkotni, hanem az éghajlatváltozás egymásba simuló természeti – társadalmi – gazdasági alrendszerekre gyakorolt hatásait, hatásláncait kívánták feltérképezni annak érdekében, hogy a különböző térségek, társadalmi csoportok és ágazatok sérülékenységét elviselhető mértékűre lehessen csökkenteni.

Az egymásnak feszülő részérdekek közös nevezőre hozása nem konfliktusmentes, ezért jó, ha időben elfogadják az érintett érdekeltek, hogy a fenntarthatóság felé keskeny és rögös út vezet. Az éghajlatváltozás Magyarországot érintő hatásai közül az éves csapadékeloszlásban bekövetkező változásokat – a csapadék télen mintegy 15-20 százalékkal növekedhet, nyáron pedig 10-30 százalékkal csökkenhet – emelte ki, melynek következtében az agrárgazdaságnak fel kell készülnie arra, hogy a vegetációs időszakban kieső csapadékot az öntözési feltételek megteremtésével kell pótolnia. Ennek elmaradása esetén nemcsak versenyképességi, foglalkoztatási, hanem élelmezési kockázatok is jelentkezhetnek. A NAK vezetője arra is kitért, hogy az elmúlt 25 évben bekövetkezett magyarországi üvegházhatású gázkibocsátás csökkenés elsődleges okaként a szocialista nehézipar összeomlása nevezhető meg, mely többszázezer munkahely megszűnésével járt együtt. Másodlagos oka pedig a szén földgázzal történő felváltása volt, mely az ország számára súlyos függőséget keletkeztetett, a fogyasztók számára pedig egyre kevésbé megfizethető energiaárakat. A környezeti fenntarthatóság irányában történő kedvező elmozdulás tehát nagyon komoly deficitet jelentett a gazdasági és társadalmi fenntarthatóság vonatkozásában.

Mindezek alapján olyan tervezési mechanizmus elindítása szükséges, amely lehetővé teszi, hogy a versenyképesség, a jólét, a technológia-váltás és az éghajlatvédelem szempontjainak kiegyensúlyozott figyelembevételén nyugodjon a további kibocsátás-csökkentés. A változás hajtóereje nem a nemzetközi kötelezettségek teljesítése, hanem a fenntarthatóság felé való átmenet nemzetstratégiai céljainak elérése: a fosszilis tüzelőanyagoktól történő függés mérséklése, az anyag- és energiatakarékos technológiák térnyerése, és a megújuló energiaforrások tartamos használatának elterjedése. – fogalmazott Bencsik.
A Tanács tagjai többek között az éghajlati modellek bizonytalanságát csökkentő módszertani minőségbiztosítás, a szemléletformálás, az elővigyázatosság elvének fontosságára hívták fel a figyelmet. Kövér László, az NFFT elnökeként kihangsúlyozta a médiumok felelősségét is, s egyben kezdeményezte, hogy a Tanács, a gazdasági, civil, egyházi és politikai delegáltak mellett biztosítson intézményesített lehetőséget arra, hogy a médiumok képviselői is bekapcsolódhassanak az egyeztetési folyamatokba. A szervezeti változtatáshoz az Országgyűlés jóváhagyására lesz szükség.

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés