Országgyűlési Nyílt Nap a Stratégiáról

2013. november 12.

Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa és a Nemzeti Alkalmazkodási Központ közösen rendezett nyílt napot az Éghajlatváltozási Stratégiáról az Országgyűlés Irodaházában, Budapesten, november 12-én.

Bartus Gábor a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) titkára megnyitóbeszédében úgy fogalmazott, hogy az éghajlatváltozás nemzeti sorskérdés, ezért a Tanács kötelességének tartja, hogy a stratégiaalkotást támogassa e témában. A fenntarthatóság felé való átmenet része a klímaváltozás elleni küzdelem és a várható hatásokhoz való alkalmazkodás is. Felidézte: a 2013 márciusában a Parlament által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia is hosszú társadalmi vita után került a Tisztelt Ház elé. A széles körű párbeszéd nem lebecsülhető előnye, hogy megtermékenyítő hatású a szakpolitikai tervezésre. Egyetlen tervezési központ sem képes annyi információt összegyűjteni, mint amennyit egy ilyen vitafolyamat felszínre tud hozni.

Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ (NAK) vezetője előadásában aláhúzta: a világban látható válságjelenségek valójában csak tünetek. Az alapvető probléma, hogy az emberiség a természeti és a társadalmi erőforrásokat megújulásukat meghaladó mértékben használja el, túlfogyasztja. Alapvető fontosságú, hogy a gazdaság a társadalom valós igényeinek kielégítését szolgálja, de tevékenységei a természet szabta korlátokon belül maradjanak. A Nemzeti Alkalmazkodási Központ munkájáról elmondta, hogy a NAK a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) tervezetének elkészítése mellett a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) felállítását segítő, EGT – Norvég Támogatási Alap által finanszírozott projektet is elindította. A 2016-ig tartó projekt megvalósítója a Magyar Földtani és Geofizikai Intézeten belül a NAK. A NATéR a NÉS-2 gyakorlati megvalósításához szükséges térinformatikai fejlesztések zömét magában foglalja.

Horváth Attila Imre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára a hazai klímapolitika és a NÉS-2 összefüggéseiről beszélt. Elmondta: az aktuális, Varsóban zajló COP 19 nemzetközi klímatárgyaláson Magyarország azon az állásponton van, hogy ambiciózus, ösztönző, jogilag kötelező erejű, dinamikusan változó rezsim kerüljön kialakításra. Hazánk célja az is, hogy nemzetközi fejlesztésekben részvételi lehetőséget biztosítsunk hazai vállalatok részére. Az EU 2020-2030 klíma és energiapolitikai keretprogrammal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Magyarország szerint uniós szinten a jogilag és politikailag kötelező célok helyett önkéntes vállalások felé kellene törekedni. Utalt rá, hogy a nemzetközi szén-dioxid kvótapiacon Magyarország eladóként vehet részt. A 2013-mas, 49 millió eurós kvótabevételhez képest 2014-ben 73 millió eurós bevételre lehet számítani, ezzel a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer keretösszege is növekedhet.

A szakmai előadók a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát mutatták be részletesen. Dr. Pálvölgyi Tamás a Nemzeti Alkalmazkodási Központ NÉS szakmai koordinátora a Stratégia szerkezetét és fejezeteinek tartalmát tekintette át. Dr. Csete Mária, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszékének vezetője, a Nemzeti Alkalmazkodási Központon belül a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) felelőse a NÉS-2 ezen fejezetéről tartott előadást. Dr. Matuz Géza az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. vezérigazgató-helyettese a Hazai Dekarbonizációs Útitervről, illetve a dekarbonizáció épületenergetikai lehetőségeiről beszélt. Kajner Péter a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia szemléletformálási, partnerségi programját mutatta be. Dr. Farkas István Tamás, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke a NÉS-2 civil kritikáját adta meg, kitérve az éghajlatváltozás strukturális okaira és ennek kezelési lehetőségeire.

Az előadásokat követő vitán felszólalók egyrészről méltatták a NÉS-2 komplexitását, megalapozottságát, ugyanakkor számos kritika is megfogalmazódott. Gyakran visszatérő javaslatként merült fel, hogy biztosítani kell a kormányzati stratégiák és programok összhangját – jelenleg éppen hat ilyen dokumentum van készülőben. Megfelelő hangsúlyt kell ugyanakkor arra is fektetni, hogy e stratégiák a gyakorlatban is befolyásolják a kormányzati és törvényhozási döntéshozatalt. A NAK részéről a tervezők megjegyezték, hogy a NÉS-2 nem írhatja felül a hatályos stratégiákat, de cselekvési irányokat javasolhat, mely a kormányzati munka összehangolásának, fenntarthatóbb irányba terelésének eszköze lehet. Az NFFT tiszteletbeli elnöke, Dr. Szili Katalin utalt arra, hogy a Tanács igyekszik segíteni az összehangolást, igyekszik az „Országgyűlés lelkiismerete” lenni.

 


Az Országgyűlési Nyílt Napon elhangzott előadások alább letölthetők, pdf formátumban.

Bencsik János: A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása (pdf – 1,72 MB)

 

Horváth Attila Imre: A hazai klímapolitika főbb irányai a NÉS-2 tükrében (pdf – 814 KB)

 

Dr. Pálvölgyi Tamás: A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia konzultációs vitaanyaga (pdf – 4,22 MB)

 

Matuz Géza: A dekarbonizáció hazai lehetőségei az épületenergetikában (pdf – 1,03 MB)

 

Dr. Csete Mária: Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) (pdf – 3,33 MB)

 

Kajner Péter: Partnerség az éghajlatért – szemléletformálási feladatok a NÉS-2 megvalósítása érdekében (pdf – 2,72 MB)

 

Dr. Farkas István Tamás: A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2 tervezetéről (pdf – 537 KB)

 

 

 

 

 

 

 

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés