Éghajlatváltozási Cselekvési Terv

A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) megvalósítása érdekében Éghajlatváltozási Cselekvési Terv készül, melyhez megalapozó kutatásokat végez a NAK.

 

Adaptációs Program megalapozása

A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) keretein belül a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) a hazai hatásokra való felkészüléssel kapcsolatos kiemelt ágazati területekre vonatkozóan rövid, közép- és hosszú távú cselekvési irányokat határoz meg. Az alkalmazkodás potenciális eszköztára, a cselekvési irányok rendszerezési lehetősége igen széles skálán mozog. A különböző időtávú cselekvési irányok gyakorlati megvalósításához nélkülözhetetlen a szükséges lépések vizsgálata és lehatárolása. A projekt célja a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) cselekvési terve, az Adaptációs Program megalapozásához történő hozzájárulás egyes ágazati cselekvési irányok részletes vizsgálatán és kidolgozásán keresztül.

 

Dekarbonizációs Program előkészítése

A feladat célja a NÉS-2 részeként elkészült Hazai Dekarbonizációs Útitervhez (HDÚ) kapcsolódó cselekvési terv, a Dekarbonizációs Program megalapozása egyes ágazati cselekvési irányok részletes vizsgálatán és kidolgozásán keresztül.

 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Szemléletformálási Cselekvési Tervének megalapozása

A projekt célja, hogy a NÉS-2 tervezet „Partnerség az Éghajlatért” alprogramjának Szemléletformálási Cselekvési Tervét előkészítse, illetve a végrehajtást megalapozza. A projekt során cselekvési terv javaslatot készítünk; továbbá a NÉS-2 alprogramban szereplő 6 tevékenységcsoport esetében megvizsgáljuk a végrehajtás feltételeit, lehetőség szerint előkészítjük megvalósításukat.

 

Nyelvek

 


 

Bejelentkezés