Éghajlatváltozási Cselekvési Terv

A magyar Országgyűlés 2018. október 30-án a 23/2018. (X. 31.) OGY határozatban fogadta el a NÉS-2-t. A határozatban az Országgyűlés felkérte a Kormányt, hogy a NÉS-2 elfogadását követő hat hónapon belül dolgozza ki az első Éghajlatváltozási Cselekvési Tervet (I. ÉCsT). A végrehajtási elképzelések szerint ugyanis a NÉS-2 dokumentum implementációjának alapkövei a 3 éves időtávokra készülő, egymást követő éghajlatváltozási cselekvési tervek. Ezek közül az első a sorban a 2020-ig szóló I. ÉCsT, amelynek előzetes tervezési munkálataai 2018 novemberében indultak meg.

Az I. ÉCsT kidolgozását az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálja a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztályával (MBFSZ NAKFO) szoros együttműködésben. A tervezési folyamat támogatása céljából 2018 decemberében megalakult az Éghajlatváltozási Cselekvési Terv Tervezési Munkacsoport (ÉCsTTMCs), amelyben az ITM Energiaügyekért és Klímapolitikáért felelős Államtitkárság több szervezeti egysége és a MBFSZ NAKFO munkatársai vettek részt. A munkacsoportban a fő irányvonalak meghatározása és a tervezés során felmerült kérdések és problémák megoldása volt a fő feladat. A konkrét intézkedések kidolgozása során a szakterületi szempontok megjelenését az ÉCsTTMCs speciális üléseiként megrendezett tematikus munkacsoport ülések biztosították ágazati szereplők részvételével. Ezen egyeztetéseken keresztül a különböző szakterületek közötti partnerség megvalósulása már a kidolgozás során is megindult az érintett szervezetek bevonásával.

2018 decembere és 2019 májusa között az MBFSz tervező csapata vezetésével lezajlott az ÉCsT kidolgozása, a tervezési keretrendszer meghatározása, a mitigációs, alkalmazkodási és szemléletformálási intézkedések kialakítása, és a végrehajtási keretek (monitoring és értékelési keretek felállítása, ütemezés, intézményrendszer, partnerségi folyamatok) meghatározása.

Az ÉCsT elsődleges funkciója a NÉS-2-ben, valamint annak részstratégiáiban foglalt célok tényleges intézkedésekké alakítása. A cselekvési terv, bár egyértelműen a NÉS-2 ágazati cselekvési irányain alapul, mégis annál konkrétabb, tényleges fejlesztési tematikákat fogalmaz meg és nevesíti is intézkedésenként a kapcsolódó megvalósítási kereteket (felelősök, finanszírozási háttér, részfeladatok, nyomon követés eszközei). Szerkezetében az I. ÉCsT a hazai klímapolitika és a NÉS-2 hármas tematikus felépítését követi, vagyis az ÜHG-gázok kibocsátás-csökkentésének, az éghajlatváltozás káros hatásaihoz való alkalmazkodásnak és a szemléletformálásnak is külön alprogramot szentel. A NÉS-2-ben és az I. ÉCsT-ben foglalt célkitűzések, fejlesztési elképzelések nyomon követése érdekében az I. ÉCsT a NÉS-2 célokra és az ÉCsT intézkedésekre figyelemmel egy átfogó indikátorrendszert is felállít.

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés