Klímastratégiai módszertanok tudományos megalapozása és módszertani útmutatók kidolgozása

A Klímabarát Települések Szövetségének megbízásából az MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központ klímastratégiai módszertanok tudományos megalapozását és módszertani útmutatókat dolgozott ki. Az útmutatók térségi és helyi klímastratégiák készítéséhez használhatók.

A munka két fő elemből állt: a tudományos megalapozás és a módszertani fejlesztés feladatokból. Az első feladat célja volt, hogy tudományos alapokon, kutatási eredményekre, tanulmányokra támaszkodva adjon háttérinformációkat az egységes klímastratégiai módszertanok tartalmi fejezeteinek kidolgozásához. Ezen kívül hozzáférhető tudásbázist biztosít, amely alkalmas a leendő térségi és helyi klímastratégiák egységes szemléletű kidolgozásához. A feladat megvalósításával biztosítható, hogy a jövőben a hazai térségi és települési klímastratégiai tervezés egységes szakmai alapokon történjen; az éghajlatváltozás megelőzésével, a jelenség várható hatásaihoz való alkalmazkodással, felkészüléssel és  a szemléletformálással foglalkozó stratégiai fejezetek a nemzetközi és hazai klímapolitikai elvárásoknak megfelelően készüljenek; a stratégiák eredményessége mérhető és monitorozható legyen.

A második, módszertani fejlesztési feladat célja volt, hogy közérthető, egységes szempontrendszer alapján kidolgozott stratégiai tervezést támogató módszertani útmutatók készüljenek az önkormányzatok részére, hiszen a klímaalkalmazkodásra – és ahhoz kapcsolódóan a klímaváltozás mérséklésére – irányuló tervezésre vonatkozóan jelen pillanatban Magyarországon nincs egységesen elfogadott módszertan. A tudományos megalapozás  alapján készítendő módszertani útmutatók alapján koherens, magas szakmai minőségű és hatékonyságú, nyomon követhető és monitorozható klímastratégiák készülhetnek. A projekt keretében térség-, illetve településtípusonként differenciált tartalmú, ugyanakkor egységes elméleti alapon nyugvó útmutatók elkészítésére került sor, a fent vázolt tudományos megalapozási feladat keretében elkészítendő eredményekre támaszkodva. A módszertani útmutatók kidolgozása, szakmai konzultációkon történő bemutatása, azok véleményeztetése és a vélemények átvezetése is a feladatok részét képezte. A módszertani útmutatók széles körű szakmai véleményezés keretében, a támogató és az érdekeltek véleményének kikérése mellett, szakmai konzultációs folyamat, és műhelymunkák segítségével kerültek véglegesítésre. A projekt eredményei hosszú távra biztosítják a települések és térségek számára a stratégiakészítéshez az egzakt tervezés-módszertani hátteret. A tudományos megalapozó dokumentumok és az útmutatók 2017 első felében készültek el.

Az anyagok itt letölthetők.

Nyelvek

 


 

Bejelentkezés