Magyarország második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiája

A megváltozott gazdasági környezet és a gyorsuló természeti változások sürgetik a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) megújítását. A dokumentum meghatározza a klímaváltozás elleni küzdelemhez szükséges hazai feladatokat, továbbá iránymutatást ad az éghajlatvédelem és fejlesztéspolitika összehangolásához. A Stratégia felülvizsgálatát (a NÉS-2-t) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete mellett, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézeten belül működő Nemzeti Alkalmazkodási Központ készítette.

Az egyre szaporodó szélsőséges időjárási jelenségek mind gyakrabban juttatják eszünkbe, hogy a klímaváltozás nem egy a jövő fenyegetései közül, hanem a jelenben zajló, gyorsuló folyamat. Az éghajlatvédelem nemzetközi erőfeszítéseiben való arányos részvételünk, továbbá várható kedvezőtlen hatásokra való felkészülés jegyében az Országgyűlés a módosította az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvényt.

A módosított jogszabály szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából 2013-ban elkészült új Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia kitér az éghajlatváltozást kiváltó folyamatokra, a hatásokkal kapcsolatos hazai kutatások eredményeire. Meghatározza az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentésével és az éghajlatváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodással, valamint a hazai hatásokra való felkészüléssel kapcsolatos feladatokat. A Stratégia bemutatja a célok végrehajtásához szükséges eszközöket, valamint meghatározásra kerültek a rövid, közép és hosszú időtávra vonatkozó cselekvési irányok.

Az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek, valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati sérülékenységének értékelése is a NÉS-2 része, melyre alapozva Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia épül be a dokumentumba. Az alkalmazkodás és felkészülés koncepcionális keretei érintik többek között, a vízgazdálkodás, a vidékfejlesztés, az egészségügy, az energetika, a turizmus és más ágazatok éghajlatbiztonsággal kapcsolatos helyzetét, kockázatait, a felkészülés lehetséges cselekvési irányait. A NÉS-2 részét képezi a Hazai Dekarbonizációs Útiterv is, amely felvázolja a lehetséges üvegházgáz-kibocsátás csökkentési pályákat, valamint meghatározza a kibocsátás-csökkentés hazai lehetőségeit, céljait és eszközeit. A hazai dekarbonizáció és az éghajlati alkalmazkodás teendőit éghajlati szemléletformálási program egészíti ki.

A II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tervezetét a kormány 2015. május 20-i ülésén fogadta el.

A tervezetet 2015. június 2-án beterjesztették a Parlamentnek.

 


A NÉS-2 társadalmi vitára bocsátott, korábbi változata itt tekinthető meg.

 

 

Nyelvek

 


 

Bejelentkezés