Egyeztetett lépésekkel az alkalmazkodás útján

2012. július 16.

A klímaváltozás kihívásaival kapcsolatos megelőző intézkedések és alkalmazkodási válaszlépések szükségességét szem előtt tartva továbbra is cél a tagállami tervek és intézkedések összehangolása, az alkalmazkodási intézkedések hazai stratégiai megalapozása.

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a klímapolitikáért felelős szaktárcaként – reagálva az elmúlt napokban a sajtóban megjelent különböző, az alkalmazkodás tárgykörét érintő véleményekre – hangsúlyozza, hogy tisztában van a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jelentőségével, annak természeti-társadalmi-gazdasági következményeivel és a stratégiai feladatokkal.

Az idén áprilisban két nagy múltú kutatóintézet egyesítésével megalakult Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben döntés született a Nemzeti Alkalmazkodási Központ (NAK) felállításáról. A központ egyik fő feladata a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás hazai stratégiai intézkedéseit, eszközrendszerét meghatározó Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia szakmai és informatikai megalapozása.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a NAK delegáltjainak aktív szakértői részvétele biztosítja a magyar érdekek képviseletét a nemzetközi adaptációs munkacsoportokban (Adaptation Steering Group, Carpathian Convention, Expert Group on Adaptation). A kapcsolódó európai tapasztalatok, jó gyakorlatok feltérképezése és átültetése érdekében a NAK a minisztérium támogatásával együttműködést kezdeményezett több haladó alkalmazkodási szakpolitikát folytató tagállammal, így például Nagy-Britanniával. A folyamat részeként kölcsönös szakértői találkozók jönnek létre 2012. második felében.

A klímaváltozás hatásainak mérséklését elősegítő szakpolitikai intézkedések keretében zajlik a 2050-ig tartó ágazati kibocsátás-csökkentési pályákat felvázoló Hazai Dekarbonizációs Útiterv megalkotása is. A szaktárca a NAK közreműködésével 2012-ben és 2013 első félévében széleskörű szakmai egyeztetéseket folytat majd az érintett szakmai szervezetekkel, ágazati képviselőkkel. E stratégiaalkotási munka eredményei nemcsak a kibocsátás-csökkentésre vonatkozó hazai terveket határozzák meg, hanem az éghajlatváltozáshoz történő ágazati szintű alkalmazkodási intézkedések megfogalmazását is elősegíthetik.

A Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság tavasszal elindította a http://klima.kormany.hu tematikus weboldalt, amely tájékoztatást nyújt a klímapolitika tárgykörébe tartozó szakmai eseményekről, a hazai és nemzetközi feladatokról.

Magyarország támogatja az összehangolt fellépést az Európa 2020 stratégia klímapolitikai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. A ciprusi soros elnökség programjában kiemelt szerep jut az Európai Alkalmazkodási Stratégia 2013-tól kezdődő végrehajtási időszakára történő együttes felkészülésnek. A szaktárca ennek megfelelően egyetért azzal, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése a hatékony fellépés érdekében kiemelt figyelmet érdemel.

 

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály

Tags: 

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés