Éghajlatváltozás és épített környezet

2013. június 2.

A globális átlaghőmérséklet növekedésének következtében előálló éghajlat módosulás, az előrejelzések szerint az átlagosnál nagyobb mértékben fogja érinteni a Kárpát-medencét. Az urbanizációs folyamatok okozta pozitív visszacsatolási mechanizmusok kedvezőtlen hatásai a klímaváltozáshoz alkalmazkodó területhasználattal, településtervezéssel és –fejlesztéssel jelentős mértékben mérsékelhetőek. – fogalmazott Bencsik János, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője Szegeden, a VI. Nemzetközi Építésügyi Konferencián.

magyar

Bencsik: A magyarországi készletek biztosítják a hazai geotermikus energia hasznosításának növekedését

magyar

2013. március 25.

Az elmúlt esztendő végére elkészült ásványvagyon készletezési és hasznosítási cselekvési terv is megerősítette, hogy mély-geotermia esetén a fenntartható reális éves geotermikus kapacitás víztermeléssel 30 PJ/év, a sekély-geotermia – hőszivattyúzás - esetén pedig 23 PJ/év. Mindez azt is jelenti egyben, hogy a 2010-ben elfogadott nemzeti megújuló energia cselekvési terv célkitűzései földtani oldalról megalapozottak voltak és természeti erőforrás oldalról semmi akadálya sincs a geotermikus energiatermelés arányának növelése terén. – fogalmazott Bencsik János, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője a Szegeden megtartott IX. Geotermia Konferencián.

Állami garancia alap felállításával felgyorsítható lenne az épületek korszerűsítése – javasolta Bencsik

magyar

2013. március 24.

A költségek szempontjából fontos tényező a szükséges energiahatékonysági intézkedések, beruházások minél hamarabbi megkezdése, ugyanis az időben történő cselekvés esetén a költségek valószínűleg számottevően alacsonyabbak, mint azok késleltetett megvalósítása esetén. Ahhoz viszont, hogy a lehető legoptimálisabb megtérülést mutató beavatkozásokra kerülhessen sor, a Hazai Dekarbonizációs Útiterv keretében ki kell választani azokat a kulcsszektorokat, ahol a hatékony energia felhasználásra való átállás a legnagyobb társadalmi és gazdasági támogatottságnak örvend. – fogalmazott Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője, a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen megrendezett épületenergetikai konferencián.

A magyar társadalom és gazdaság alkalmazkodóképességének erősítése a cél

magyar

2013. március 7.

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ az emberi civilizációt fenyegető természeti, gazdasági és társadalmi folyamatok hazai hatásainak minél pontosabb megismerésére, elemzésére és az abból levont következtetések széles körű terjesztésére, a döntéshozatal támogatására, az e folyamatok lassítására irányuló intézkedések, illetve az ezekre történő társadalmi szintű alkalmazkodás ösztönzésére törekszik. – mondta Bencsik János, az intézet vezetője egy 2012. március 7-ei, budapesti konferencián.

Tags: 

Új időszak veheti kezdetét a hazai éghajlatvédelemben

magyar

2012. november 28.

Bencsik János 2012. november 28-i felszólalása az Országgyűlésben.

Másfél hónappal korábban, a Nemzeti Akkreditációs Bizottság hatásköréről szóló törvényjavaslat parlamenti vitájában Bencsik János kitért arra, hogy a 3. üvegházgáz kereskedési időszakra vonatkozó uniós joganyag átültetése során megkerülhetetlen lesz az Éghajlatvédelemről szóló törvény módosítása is, hiszen az új kereskedési időszakban, a kvótabevételekből részesedő tagállamok a rendelkezésükre bocsátott források minimum ötven százalékát bizonyított módon éghajlatvédelmi fejlesztések megvalósítására kell, hogy fordítsák.

 

Tags: 

Bencsik: Ökológiai eladósodásunk éppoly tarthatatlan, mint a pénzügyié

magyar

2012. október 25.

A növekedés mítosza cserbenhagyott minket és látványosan kudarcot vallott saját vonalán, a gazdasági stabilitás és az emberek megélhetésének biztosításában. Kevesek jóléte ökológiai degradációra és tartós társadalmi igazságtalanságra alapozva fenntarthatatlan. – fogalmazott Bencsik János a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége által Budapesten rendezett konferencián, 2012. október 25-én.

 

Tags: 

Megkezdődött a Hazai Dekarbonizációs Útiterv 2050 kidolgozása

magyar

2012. július 16.

2012. július 16-án délelőtt a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben került sor a „Hazai Dekarbonizációs Útiterv 2050” kidolgozását támogató ágazati dialógus munkacsoportok összevont alakuló ülésére, melyen közel száz szakember vett részt az energetika, a közlekedés, a mezőgazdaság és az ipar területéről.

 

Tags: 

Egyeztetett lépésekkel az alkalmazkodás útján

magyar

2012. július 16.

A klímaváltozás kihívásaival kapcsolatos megelőző intézkedések és alkalmazkodási válaszlépések szükségességét szem előtt tartva továbbra is cél a tagállami tervek és intézkedések összehangolása, az alkalmazkodási intézkedések hazai stratégiai megalapozása.

 

Tags: 

Hazai Dekarbonizációs Útiterv – a magyar gazdaság szénmenetesítésének 2050-ig tartó ütemterve

magyar

2012. június 27.

Interjú dr. Fancsik Tamással, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet igazgatójával. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium múlt hónapban létrehozott új, klímapolitikai tárgyú honlapján olvasható, hogy a Kormány a közeljövőben kívánja megkezdeni a Hazai Dekarbonizációs Útiterv kidolgozását. E terv létrehozásában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mellett az Ön által vezetett Magyar Földtani és Geofizikai Intézet is aktív szerepet vállal.

 

Tags: 

Oldalak

Subscribe to Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály - NAKFO RSS

Nyelvek

Szervezetünk


 

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés