Az NFFT is megtárgyalta a NÉS-2 vitaanyagát

Bencsik: A fenntarthatóság felé keskeny és rögös út vezet

2013. október 31.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács csütörtöki plenáris ülésén megtárgyalta a társadalmi és szakmai vitára bocsátott Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát. A tervezetet bemutató Bencsik János, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője kiemelte, hogy nem környezetvédelmi stratégiát kívántak megalkotni, hanem az éghajlatváltozás egymásba simuló természeti – társadalmi – gazdasági alrendszerekre gyakorolt hatásait, hatásláncait kívánták feltérképezni annak érdekében, hogy a különböző térségek, társadalmi csoportok és ágazatok sérülékenységét elviselhető mértékűre lehessen csökkenteni.

magyar

Elindult a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tervezetéről készített környezeti vizsgálati jelentés társadalmi egyeztetése

magyar

2013. október 30.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából elkészült a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tervezetéről szóló környezeti vizsgálati jelentés, amelynek társadalmi egyeztetése 2013. október 30-án kezdődik.

Új Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

magyar

2013. október 17.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete mellett a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központja készíti elő az új Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát. A klímaváltozás elleni küzdelem hazai feladatait összegző, az éghajlatvédelem és a fejlesztéspolitika összhangját biztosító dokumentum megújítását a gyorsuló természeti változások, a megváltozott gazdasági környezet indokolja. A Stratégia még idén ősszel az Országgyűlés elé kerülhet.

 

Új rendszer a klímaváltozás kihívásainak kezelésére

2013. október 14.

Budapesten, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben tartották 2013. október 14-én az „EGT Támogatási Alap - Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program”, és a „Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer kialakítása” projekt indítóértekezletét. A küszöbön álló fejlesztések az éghajlatváltozás hatásainak megértését, a fenyegető kockázatokra való felkészülést célozzák.

 

magyar

Bencsik: Szakítottunk a neoliberális doktrínával

2013. október 8.

A 2010-ben kezdődött energiapolitikai fordulat következtében a közösségi tulajdon aránya növekedett, az indokolatlan ártámogatások leépítése megtörtént, a hő oldali átvételi támogatás bevezetésével a távhőszolgáltatás versenyképessége nem romlott tovább, a fogyasztói árak csökkentek és megtörtént a szabályozó hatóság átalakítása is, mely elsődleges feladatának tartja a fogyasztóvédelmi szempontok érvényesítését a piaci szereplőkkel szemben. – mondta Bencsik János az Országgyűlés Energetikai Albizottságának elnöke Budapesten, a Konrad Adenauer Stiftung és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács közösen megrendezett konferenciáján, mely a fenntarthatóság és az energetika közötti összefüggéseket igyekezett feltárni.

magyar

Éghajlatváltozás és épített környezet

2013. június 2.

A globális átlaghőmérséklet növekedésének következtében előálló éghajlat módosulás, az előrejelzések szerint az átlagosnál nagyobb mértékben fogja érinteni a Kárpát-medencét. Az urbanizációs folyamatok okozta pozitív visszacsatolási mechanizmusok kedvezőtlen hatásai a klímaváltozáshoz alkalmazkodó területhasználattal, településtervezéssel és –fejlesztéssel jelentős mértékben mérsékelhetőek. – fogalmazott Bencsik János, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője Szegeden, a VI. Nemzetközi Építésügyi Konferencián.

magyar

Bencsik: A magyarországi készletek biztosítják a hazai geotermikus energia hasznosításának növekedését

magyar

2013. március 25.

Az elmúlt esztendő végére elkészült ásványvagyon készletezési és hasznosítási cselekvési terv is megerősítette, hogy mély-geotermia esetén a fenntartható reális éves geotermikus kapacitás víztermeléssel 30 PJ/év, a sekély-geotermia – hőszivattyúzás - esetén pedig 23 PJ/év. Mindez azt is jelenti egyben, hogy a 2010-ben elfogadott nemzeti megújuló energia cselekvési terv célkitűzései földtani oldalról megalapozottak voltak és természeti erőforrás oldalról semmi akadálya sincs a geotermikus energiatermelés arányának növelése terén. – fogalmazott Bencsik János, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője a Szegeden megtartott IX. Geotermia Konferencián.

Állami garancia alap felállításával felgyorsítható lenne az épületek korszerűsítése – javasolta Bencsik

magyar

2013. március 24.

A költségek szempontjából fontos tényező a szükséges energiahatékonysági intézkedések, beruházások minél hamarabbi megkezdése, ugyanis az időben történő cselekvés esetén a költségek valószínűleg számottevően alacsonyabbak, mint azok késleltetett megvalósítása esetén. Ahhoz viszont, hogy a lehető legoptimálisabb megtérülést mutató beavatkozásokra kerülhessen sor, a Hazai Dekarbonizációs Útiterv keretében ki kell választani azokat a kulcsszektorokat, ahol a hatékony energia felhasználásra való átállás a legnagyobb társadalmi és gazdasági támogatottságnak örvend. – fogalmazott Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője, a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemen megrendezett épületenergetikai konferencián.

A magyar társadalom és gazdaság alkalmazkodóképességének erősítése a cél

magyar

2013. március 7.

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ az emberi civilizációt fenyegető természeti, gazdasági és társadalmi folyamatok hazai hatásainak minél pontosabb megismerésére, elemzésére és az abból levont következtetések széles körű terjesztésére, a döntéshozatal támogatására, az e folyamatok lassítására irányuló intézkedések, illetve az ezekre történő társadalmi szintű alkalmazkodás ösztönzésére törekszik. – mondta Bencsik János, az intézet vezetője egy 2012. március 7-ei, budapesti konferencián.

Tags: 

Új időszak veheti kezdetét a hazai éghajlatvédelemben

magyar

2012. november 28.

Bencsik János 2012. november 28-i felszólalása az Országgyűlésben.

Másfél hónappal korábban, a Nemzeti Akkreditációs Bizottság hatásköréről szóló törvényjavaslat parlamenti vitájában Bencsik János kitért arra, hogy a 3. üvegházgáz kereskedési időszakra vonatkozó uniós joganyag átültetése során megkerülhetetlen lesz az Éghajlatvédelemről szóló törvény módosítása is, hiszen az új kereskedési időszakban, a kvótabevételekből részesedő tagállamok a rendelkezésükre bocsátott források minimum ötven százalékát bizonyított módon éghajlatvédelmi fejlesztések megvalósítására kell, hogy fordítsák.

 

Tags: 

Oldalak

Subscribe to Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály - NAKFO RSS

Nyelvek

Kiemelt partnereink

 


 

Bejelentkezés